Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. február 2016, Nedeľa
 

Pobyt cudzinca

Formuláre žiadostí o povolenie na pobyt cudzinca

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov - dňom 1. 1. 2012 sa zavádzajú nové žiadosti:

11-057 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu, Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu

11-056 Žiadosť o obnovenie  prechodného pobytu, o trvalý pobyt na neobmedzený čas, o registráciu práva občana Únie, o vydanie dokladu rodinného príslušníka s právom na pobyt, o vydanie dokladu

 Zákony (Legislation):

Formulár hlásenia pobytu cudzinca (Form notice of the stay)

Hlásenie pobytu  
Уведомление о месте пребывания 
Aufenthaltsmeldung
Tartózkodásijelentés
Rapporter le séjour 
To report the residence
Dichiarazione di soggiorno

 Bližšie informácie je možné získať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície ( kontakty- klikni sem ).

 

 
 
 
 
[Copyright]