Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2017, Pondelok
 

Pobyt cudzinca

Formuláre žiadostí o povolenie na pobyt cudzinca

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov - dňom 1. 1. 2012 sa zavádzajú nové žiadosti:

11-057 Žiadosť o udelenie prechodného pobytu, Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov, Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu (PDF, 388 kB)

11-056 Žiadosť o obnovenie  prechodného pobytu, o trvalý pobyt na neobmedzený čas, o registráciu práva občana Únie, o vydanie dokladu rodinného príslušníka s právom na pobyt, o vydanie dokladu (PDF, 312 kB)

 Zákony (Legislation):

Formulár hlásenia pobytu cudzinca (Form notice of the stay)

Hlásenie pobytu (PDF, 85 kB)  
Уведомление о месте пребывания (PDF, 132 kB) 
Aufenthaltsmeldung (PDF, 39 kB)
Tartózkodásijelentés (PDF, 119 kB)
Rapporter le séjour (PDF, 59 kB) 
To report the residence (PDF, 38 kB)
Dichiarazione di soggiorno (PDF, 186 kB)
Validez del permiso de residencia (PDF, 199 kB)

 Bližšie informácie je možné získať na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície ( kontakty- klikni sem ).