Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Podporené projekty

 
O Európskom fonde pre integráciu Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty
 

Projekty podporené v rámci ROČNÉHO PROGRAMU 2013 EIF

Kód projektu

Názov projektu

Konečný príjemca

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho EIF

Z toho štátny rozpočet

PRIORITA 1

SK 2013 EIF P1/6 IP

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (fáza VII)

IOM

01.06.2014 - 31.05.2015

388 154,52 €

291 115,89 €

97 038,63 €

SK 2013 EIF P1/9 IP

Nové menšiny v obrazoch, tónoch a naživo

Nadácia Milana Šimečku

15.03.2014 - 30.06.2015

125 915,46 €

94 436,59 €

31 478,87 €

SK 2013 EIF P1/2 IP

Bakhita IV

Slovenská katolícka charita

01.03.2014 - 30.06.2015

35 837,68 €

26 878,26 €

8959,42 €

SK 2013 EIF P1/7 IP

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 5

Liga za ľudské práva

01.07.2014 - 30.06.2015

112 764,28 €

84 573,21 €

28 191,07 €

SK 2013 EIF P1/4 IP

Multikultúrne dielne

Nadácia Intenda

01.04.2014 - 31.01.2015

79 721,34 €

59 791,00 €

19 930,34 €

PRIORITA 2

SK 2013 EIF P2/1 IP

Zlepšenie podmienok na trhu práce a podnikania štátnych príslušníkov tretích krajín

Slovak Business Agency

01.03.2014 - 30.06.2015

72 000,00 €

54 000,00 €

18 000,00 €

PRIORITA 3

SK 2013 EIF P3/6 IP

BUK: Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky

ZMOS

01.04.2014 - 30.06.2015

94 997,50 €

71 248,12 €

23 749,38 €

SK 2013 EIF P3/2 IP

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike V

IOM

01.07.2014 - 31.03.2015

64 701,62 €

48 526,21 €

16 175,41 €

 
  
 
 

Projekty podporené v rámci ROČNÉHO PROGRAMU 2012 EIF

Kód projektu

Názov projektu

Konečný príjemca

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho EIF

Z toho štátny rozpočet

PRIORITA 1

SK 2012 EIF P1/3 IP

Integrácia na cestách

Local Media Institute

01.03.2013 - 31.03.2014

101 103,75 €

75 827,81 €

25 275,94 €

SK 2012 EIF P1/12 IP

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (fáza VI)

IOM

01.05.2013 - 30.04.2014

334 180,75 €

250 635,56 €

83 545,19 €

SK 2012 EIF P1/8 IP

BAKHITA PLUS

Slovenská katolícka charita

01.03.2013 - 28.02.2014

45 546,60 €

34 159,95 €

11 386,65 €

SK 2012 EIF P1/4 IP

Právna poradňa pre pobyt a občianstvo 4

Liga za ľudské práva

01.07.2013 - 30.06.2014

124 840,65 €

93 630,48 €

31 210,17 €

SK 2012 EIF P1/1 IP

Multikultúrne rozprávky

Nadácia Intenda

01.03.2013 - 31.12.2014

67 099,99 €

50 324,99 €

16 775 €

SK 2012 EIF P1/6 IP

Časy nových menšín

Nadácia Milana Šimečku

01.03.2013 - 31.05.2014

29 624 €

22 218 €

7 406 €

PRIORITA 2

SK 2012 EIF P2/2 IP

Prítomní a predsa (ne)viditeľní? Kultúrna a sociálna integrácia cudzincov v lokálnej perspektíve

Inštitút pre verejné otázky

01.04.2013 - 31.03.2014

58 857,04 €

44 142,78 €

14 714,26 €

PRIORITA 3

SK 2012 EIF P3/1 IP

Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí cudzincov v zahraničí

Nadácia Milana Šimečku

01.06.2013 - 31.05.2014

54 358,99 €

40 769,24 €

13 589,75 €

SK 2012 EIF P3/1 NP

Príprava novej integračnej politiky a jej mainstreaming

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

01.11.2012 - 30.04.2014

30 000,00 €

22 500,00 €

7 500,00 €

SK 2012 EIF P3/3 IP

Posilnenie intelektuálnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike IV

IOM

01.07.2013 - 30.06.2014

75 327,35 €

56 495,51 €

18 831,84 €

PRIORITA 4

SK 2012 EIF P4/1 IP

Fórum integrácie - platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov

Liga za ľudské práva

01.03.2013 - 28.02.2014

33 627,62 €

25 220,71 €

8 406,91 €