Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2018, Štvrtok
 

Podporené projekty

Projekty podporené v rámci  Fondu pre azyl, migráciu a integráciu

Kód projektu

Názov projektu

 Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho AMIF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC1 AZYL

SK 2016 AMIF SC1.1/2

 Právna poradňa pre azyl

Liga za ľudské práva

04.11.2016 - 31.10.2019

300 000,00 €

225 000,00 €

75 000,00 €

SK 2016 AMIF SC1.2/1

Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II 

Slovenská humanitná rada

 01.01.2017 -31.12.2019

1 008 400,00 €

756 300,00 €

252 100,00 €

 

Kód projektu

Názov projektu

 Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho AMIF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC2 INTEGRÁCIA

SK 2016 AMIF SC2.1/1

 STEP 3

o.z. Marginal

01.12.2016 - 31.12.2019

1 167 999,55 €

875 999,66 €

291 999,89 €

SK 2016 AMIF SC2.1/3

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX)

IOM

  

 

01.01.2017 -31.12.2019

1 003 309,03 €

752 481,77 €

250 827,26 €

SK 2017 AMIF SC2.1/2

KapaCITY – podpora integrácie migrantov na lokálnej úrovni

Liga za ľudské práva

 

01.01.2018 - 31.12.2020

652 919,10 €

489 689,32 €

163 229,78 €

SK 2018 AMIF SC2.1

Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 

 

 

11.07.2018 - 30.09.2019

499 331,80 €

374 498,85 €

124 832,95 €

 

Kód projektu

Názov projektu

 Prijímateľ

Obdobie realizácie

Schválená výška grantu

Z toho AMIF

Z toho štátny rozpočet

Špecifický cieľ SC3 NÁVRATY

SK 2016 AMIF SC3.1/1

 Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu

IOM

01.01.2017 - 31.12.2019

828 900,00 €

621 675,00 €

207 225,00 €

SK 2016 AMIF SC3.1/2

KOMPAS II

Slovenská humanitná rada

 01.12.2016 - 31.12.2019


345 400,00 €

259 050,00 €

86 350,00 €

 SK 2016 AMIF SC3.2

 Nútený návrat - AMIF II

 ÚHCP P PZ

01.01.2017 - 31.12.2019 

628 230,00 € 

471 172,50 € 

157 057,50 € 

SK 2017 AMIF SC3.1

Budovanie kapacít v oblasti návratov II.

ÚHCP P PZ

01.05.2017-28.02.2018

80 000,00 €

60 000,00 €

20 000,00 €

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Archiv podporenych projektov (212,5 kB) pdf