Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. júl 2018, Sobota
 

Polícia nie je strašiak

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty projektu

Subjekty:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • materské školy,
  • základné školy 1 - 4. ročník,
  • špeciálne základné školy

Ciele projektu

  • oboznámiť žiakov s pravidlami cestnej premávky,
  • naučiť deti zodpovednému prístupu k sebe samému, bezpečnému a zodpovednému správaniu sa na cestách a mimo nich, ako aj na detských ihriskách a doma,
  • znižovať nehodovosť detí ako účastníkov cestnej premávky,
  • vysvetliť deťom nástrahy alkoholu, fajčenia,
  • vedľajším cieľom je spopularizovať prácu polície, zvýšiť dôveru rodičov k polícií prostredníctvom ich detí.

Charakteristika projektu

     Projekt "Polícia nie je strašiak" je preventívny projekt realizovaný od roku 2008, prebieha v mesiacoch apríl až jún a september až december v okrese Prievidza. Projekt prebieha formou besedy spojenej s ukážkou výstroje a výzbroje policajta. Žiaci sú počas besedy oboznámení s pravidlami cestnej premávky, ako sa majú správať v cestnej premávke ako chodci a cyklisti, ako správne prechádzať cez cestu a taktiež sú oboznámení s niektorými dopravnými značkami. Žiakom sú vysvetlené situácie ako byť v bezpečí, keď sú sami doma, ako sa správať pri hre na detskom ihrisku a ako sa správať ako spolucestujúci pri jazde autom. Žiaci sa tiež zoznámia s prácou polície, naučia sa dôležité telefónne čísla a situácie kedy a ako ich treba použiť.