Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Polícia nie je strašiak

Preventívne projekty a aktivity  |  Rady

Subjekty a objekty aktivty

Subjekty:

  • Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi

Objekty:

  • materské školy,
  • základné školy 1 - 4. ročník,
  • špeciálne základné školy

Ciele aktvity

  • priblížiť deťom prácu polície,
  • naučiť deti zodpovednému prístupu k sebe samému, bezpečnému a zodpovednému správaniu sa na cestách a mimo nich, ako aj na detských ihriskách a doma,

Charakteristika aktivity

     Preventívne aktivity s názvom "Polícia nie je strašiak" sú zamerané na prezentáciu práce polície a realizované počas celého školského roku. Aktvity sú vykonávané formou besied spojeneých s ukážkou výstroje a výzbroje policajta. Žiaci sú počas besied oboznámení s pravidlami cestnej premávky, sú im vysvetlené situácie ako byť v bezpečí, keď sú sami doma a ako sa správať pri hre na detskom ihrisku. Žiaci sa tiež zoznámia s prácou polície, naučia sa dôležité telefónne čísla a situácie kedy a ako ich treba použiť.