Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Polícia známa neznáma

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

preventívne projekty realizované na základe vyžiadania spolupráce iných subjektov:

„Polícia známa – neznáma“ -   v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom v Žiari nad Hronom realizujeme uvedený preventívny projekt. Cieľom projektu je prostredníctvom spolupráce mesta Žiar nad Hronom, Pohronského osvetového strediska  a Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiari nad Hronom s materskými,  základnými školami, špeciálnymi základnými školami   v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica  pozitívne vplývať na budovanie prosociálneho cítenia našich detí a mládeže, ako aj priblížiť deťom činnosť policajného zboru, minimalizovať pocit strachu a rozvinúť prevenciu kriminality, primárnou prevenciou kriminality formovať u detí a mládeže negatívny postoj k trestnej  činnosti, šikanovaniu, násiliu, majetkových trestných činov a v neposlednom rade aj užívaniu drog a našou snahou je tiež  podnietiť u detí uvedomenie si  zodpovednosti za svoje konanie.  Projekt je finančne podporovaný mestom Žiar nad Hronom