Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2019, piatok
 

Polícia známa neznáma

Kontakty  |  Preventívne projekty  |  Preventívne aktivity

Cieľom preventívneho projektu je pozitívne vplývať na budovanie prosociálneho cítenia detí a mládeže, ako aj priblížiť deťom činnosť Policajného zboru, minimalizovať pocit strachu a primárnou prevenciou formovať u detí a mládeže negatívny postoj k trestnej  činnosti, šikanovaniu, násiliu, užívaniu drog. Snahou projektu je tiež podnietiť u detí uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie. Projekt sa realizuje v spolupráci s mestom Žiar nad Hronom, Pohronským osvetovým strediskom, materskými, základnými a špeciálnymi základnými školami  v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Projekt je finančne podporovaný mestom Žiar nad Hronom.