Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku štátneho občianstva

Okresné úrady v sídle kraja – odbory všeobecnej vnútornej správy (8):

  • vydávajú osvedčenie a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  • rozhodujú o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  • prijímajú žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  • poskytujú občanovi informácie v štátoobčianskych veciach 

Ministerstvo vnútra SR:

  • rozhoduje o odvolaní vo veci rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  • rozhoduje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky