Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. jún 2020, sobota
 

Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Potrubie SV H-L-F – vetva Poltár, úsek km 0,060 – 0,392 rekonštrukcia, km 11,854 – 12,675 rekonštrukcia, km 12,675 – 14,334 rekonštrukcia, VDJ Cinobaňa – rekonštrukcia