Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. december 2020, utorok
 

Pozemkové úpravy

                   Prehľad projektov pozemkových úprav za okres Zvolen, Detva, Krupina (stav k máj 2016)

Okres Katastrálne územie Dátum začatia  Dátum ukončenia (rozhod. o schválení vykonania PPÚ) Zápis projektu pozemkových úprav do KN
Zvolen Lukavica 01.07.2003 05.05.2008, právopl. 20.05.2008 23.05.2008
Budička 30.01.2004 31.03.2008, právopl. 16.04.2008 14.05.2008
Hájniky 01.02.2005 03.07.2013, právopl. 18.07.2013 02.08.2013
Sampor 12.02.2009 17.03.2015, právopl. 02.04.2015 12.05.2015
Ostrá Lúka 15.04.2009 07.10.2015, právopl. 23.10.2015  03.03.2016
Železná Breznica prípravné konanie ukončené    
Veľká Lúka prípravné konanie    
Krupina Sudince 01.07.2003 08.05.2008, právopl. 26.05.2008 31.07.2008
Horné Šipice 24.03.2005 04.04.2012, právopl. 20.04.2012 27.04.2012
Dudince 30.01.2004 13.05.2008, právopl. 02.07.2008 16.07.2008
Hontianske Tesáre 04.04.2006 29.05.2014, právopl. 17.06.2014 31.07.2014
Sebechleby prípravné konanie    
Ladzany prípravné konanie    
Litava prípravné konanie    
Detva Dolný Tisovník 30.01.2004 05.05.2008, právopl. 26.05.2008 05.06.2008
Stožok 08.07.2003 04.06.2012, právopl. 19.06.2012 19.06.2012
Dúbravy 23.02.2005 31.03.2015, právopl. 16.4.2015 22.04.2015
Detvianska Huta 10.02.2009 28.2.2017, právopl. 16.3.2017  30.03.2017 pod číslom zmeny 22/2017
Podkriváň prípravné konanie