Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2018, Utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

 

Ing. Eva Galbavá

poverená vykonávaním funkcie vedúceho pozemkového a lesného odboru Okresného úradu Bratislava
Telefón 09610/46 561

Adresa

Tomášikova 46, 832 05 Bratislava

 

Úradné hodiny:     Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:   8:00 - 15:00   Pondelok:   8:00 - 15:00
Utorok:   8:00 - 15:00   Utorok:   8:00 - 15:00
Streda:   8:00 - 17:00   Streda:   8:00 - 17:00
Štvrtok:   8:00 - 15:00   Štvrtok:   8:00 - 15:00
Piatok:   8:00 - 14:00   Piatok:   8:00 - 14:00

 

Odkaz na stránku bývalého Obvodného pozemkového úradu v Bratislave

Odkaz na stránku bývalého Obvodného lesného úradu v Bratislave

 

Zamestnanci odboru:

Zuzana Somogyi

oblasť pozemková
Telefón 09610/46 561

Ing. Monika Antalová

Lesné hospodárstvo a poľovníctvo
Telefón 09610/46 551