Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor

Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón (053) 4182 862
Fax (053) 4298 914

Ing. Viktor Weiser

vedúci odboru
Telefón (053) 4182 870
Fax (053) 4298 914


pracovisko Gelnica

Hlavná 1, 056 01 Gelnica
Telefón (053) 4182 872