Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Odbor pozemkový a lesný

tel.: 0961715771

fax: 056/6688053

Vedúci odboru

Ing. Štefan Hlebaško

Námestie mieru 804, 075 01 Trebišov
Telefón 0961715770

Zamestnanci odboru

Ing. Oľga Albrechtová

pozemkové úpravy, záhradkové osady
Telefón 0961715774

Ing. Vincent Ďurista

ochrana poľnohospodárskej pôdy, pozemkové úpravy
Telefón 0961715776

JUDr. Matúš Kvočák

pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 0961715772

Beáta Vaľovská

Ochrana poľnohospodárskej pôdy, podateľna, archivácia
Telefón 0961715771

Ing. Diana Tomková

Ochrana poľnohospodárskej pôdy
Telefón 0961715775

Ing. Ľubomír Gajdoš

Pozemkové úpravy, pozemkové spoločenstvá, lesné hospodárstvo
Telefón 0961715781

Ing. Zoltán Čaty

poľovníctvo
Telefón 0961715777

Mgr. Michaela Nováková

pozemkové úpravy
Telefón 0961715773

Ing. Tomáš Kičinko

lesné hospodárstvo
Telefón 0961715778

Ing. Ivana Hrivnaková

pozemkové úpravy
Telefón 0961715780

Z dôvodu častých terénnych obhliadok a kontrol a vyššej efektívite vybavovania agendy Vám doporučujeme si osobnú konzultáciu s kompetentným referentom  vopred dohodnúť telefonický alebo emailom.