Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce - Pozemkový a lesný odbor

Ul. 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 5910327

Vedúci odboru

Ing. Stanislav PASTUCHA

Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta
Telefón 031 5910 327, 0910 891 007