Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2019, nedeľa
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Hollého 750, Senica
Telefón 034/6965325, 034/6965370-2 - lesný

Úradné hodiny

P: 08,00-12,00  13,00-15,00

U:pre právnické osoby

S: 08,00-12,00  13,00-17,00

Š: 08,00-12,00  13,00-15,00  

Pi: 08,00-12,00 13,00-14,00

 

Vedúci odboru:

Ing. Pavol Hrnčiar

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 6965325

 e.mail: opl.se@minv.sk

V sekcii OZNAMY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE je zverejnená Verejná vyhláška 17/20132

V sekcii OZNAMY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  je odkaz na zverejnené pozemkové úpravy v okresoch Senica a Skalica do 1.10.2013

V sekcii OZNAMY A DOKUMENTY NA STIAHNUTIE  je odkaz na zverejnené Konania na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených ZO okresoch Senica a Skalica do 1.10.2013  

V sekcii "Vzory  tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.