Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2020, utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Adresa

Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/B
Telefón 038/7606001, e-mail: opl.bn@minv.sk
Fax 038/7602744

 

Zamestnanci odboru: