Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Informácie pozemkového a lesného odboru


Vedúci odboru Ing. Vladimír Knapec

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
(7. poschodie, kanc. číslo 704)

Telefón 0961 24 5980 - 84, mobil: 0910 891 035
Fax 0961 24 5909


Kontakty na zamestnancov pozemkového a lesného odboru

Náplň činností na pozemkovom a lesnom odbore (PDF, 172 kB)

Tlačivá a formuláre pozemkového a lesného odboru

Sadzobník správnych poplatkov pozemkového a lesného odboru (PDF, 43 kB)

Dokumenty na stiahnutie

Register pozemkových spoločenstiev

Oznamy a vyhlášky


Pracovisko Myjava

Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav

Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5715

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy