Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. júl 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Mgr. Ing. Klaudia Bertoková

vedúca odboru
Telefón 0961312070

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno