Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. september 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

 
Zamestnanci:
Meno Funkcia Oddelenie

Tel.č.

Kancelária E-mail

Mrkvica Miloš Ing.

Vedúci odboru

 

0961322070

 

Milos.Mrkvica@minv.sk  opl.lv@minv.sk

Adamcsek Zoltán Ing.

Hlavný radca

pozemkové

096132 2073

 

Zoltan.Adamcsek@minv.sk

Benedová Martina Ing.

Hlavný radca

pozemkové

096132 2072

 

Martina.Benedova@minv.sk

Birčák Karol Ing.

Hlavný radca

lesné

096132 2076

 

Karol.Bircak@minv.sk

Brašeňová Ľubica RNDr.

Vedúca oddelenia

lesné

096132 2075

 

Lubica.Brasenova@minv.sk

Deáková Edina Mgr.

Hlavný radca

pozemkové

096132 2078

 

Edina.Deakova@minv.sk

Chudá Andrea Mgr. 

Hlavný radca

pozemkové 

096132 2078

 

Andrea.Chuda2@minv.sk

Guťanová Beata Ing.

Hlavný radca

pozemkové

096132 2074

 

Beata.Gutanova@minv.sk

Hancko Juraj Ing.

Hlavný radca

pozemkové

096132 2073

 

Juraj.Hancko@minv.sk

Kerny Július Ing.

Vedúci oddelenia

pozemkové

096132 2074

 

Julius.Kerny@minv.sk

Mesároš Jaroslav Ing.

Samostatný radca

pozemkové 

096132 2077

 

Jaroslav.Mesaros@minv.sk

Štutiková Margita Ing.

Hlavný radca

pozemkové 

096132 2077

 

Margita.Stutikova@minv.sk

Telekyová Eva

Hlavný referent

lesné

096132 2075

 

Eva.Telekyova@minv.sk

Várdai Adrián Ing. 

Hlavný radca 

lesné 

096132 2076

 

Adrian.Vardai@minv.sk