Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074272
Fax 041/4333617

Zamestnanci pozemkového a lesného odboru 

RNDr. Knapec Jaroslav, PhD. - vedúci odboru

Palárikova 95
Telefón 041/5074272
Fax 041/4333617

Oddelenie lesného hospodárstva

Revaj Vladimír, Ing. - vedúci oddelenia lesného hospodárstva

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074273
Fax 041/4333617

Bazgerová Beáta, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074228
Fax 041/4333617

Ďurčanová Andrea, Mgr.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074270
Fax 041/4333617

Durčák Marek, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074271
Fax 041/4333617

Matejíčková Eva, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074273

Pozemkové oddelenie

Šplhák Elemír, Ing. - vedúci pozemkového oddelenia

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074227
Fax 041/4333617

Čečotka Radoslav, Mgr.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074229
Fax 041/4333617

Pohančeníková Iveta, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074226
Fax 041/4333617

Prívarová Viola, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074230
Fax 041/4333617

Tomčalová Danka, Bc.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074225, 0910891039
Fax 041/4333617

Zahatlan Patrik, Bc.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074231
Fax 041/4333617

Náplň činnosti odboru

Náplň činnosti odboru (PDF, 283 kB)

Spoločné činnosti odborov (PDF, 115 kB)