Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

P. Mudroňa 45, 036 01 Martin
Telefón 043/4260211, 043/4260264
Fax 043/4304939

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Mgr. Dušan Doboš vedúci odboru 4 260 214  6

opl.mt@minv.sk            dusan.dobos@minv.sk

Ing. Juraj Blaško úsek pozemkový 4 260 213, Fax:4304939  2 juraj.blasko@minv.sk
Ing. Mária Brincková úsek pozemkový 4 260 211  5 maria.brinckova2@minv.sk
Ing. Martin Urban úsek pozemkový 4 260 219  4 martin.urban@minv.sk
 Bc. Tatiana Mečková úsek pozemkový 4 260 212  1 tatiana.meckova@minv.sk
Mgr. Mária Michalidesová úsek pozemkový 4 260 212  1 maria.michalidesova@minv.sk
Ing. Zuzana Kvočkuliaková úsek pozemkový 4 260 210  3 zuzana.kvockuliakova@minv.sk
Mgr. Alena Druneková úsek pozemkový 4 260 217  6 alena.drunekova@minv.sk
Ing. Tomáš Turanec úsek pozemkový 4 260 216  5 tomas.turanec@minv.sk
Ing. Daniel Rusnák úsek pozemkový 4 260 215  7 daniel.rusnak@minv.sk
Ing. Jozef Beneš úsek lesný 4 260 264  11 jozef.benes@minv.sk
Ing. Miroslav Parvanov úsek lesný 4 260 261  22 miroslav.parvanov@minv.sk
Ing. Dalibor Čepčány úsek lesný 4 260 262  9 dalibor.cepcany@minv.sk
Ing. Peter Martinček úsek lesný 4 260 260  8 peter.martincek@minv.sk
Ing. Ľubomír Kacvinský úsek lesný 4 260 263  12 lubomir.kacvinsky@minv.sk

 

Náplň činnosti odboru (PDF, 61 kB)

Spoločné činnosti odborov OU (PDF, 31 kB)