Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo

opl.no@minv.sk

 

Ing. Juraj Ligoš                                  

vedúci odboru                                                                            
+421 43 312 4710                               
juraj.ligos@minv.sk                         

 

Mgr. Zuzana Antušáková                Ing. Erika Gazdíková

pozemkové oddelenie                        pozemkové oddelnie
+421 43 312 4714                            +421 43 312 4714 
zuzana.antusakova@minv.sk           erika.gazdikova@minv.sk

 

Ing. Pavel Damaška                        Ing. Zuzana Pienčáková                           

pozemkové oddelenie                        pozemkové oddelenie
+421 43 312 4711                            +421 43 312 4713                              
pavel.damaska@minv.sk                 zuzana.piencakova@minv.sk                  

 

Ing. Martina Vrábľová                    Ing. Monika Novotná                           

vedúca pozemkového oodelenia          pozemkové oddelenie                              
+421 43 312 4713                            +421 43 312 4712
martina.vrablova2@minv.sk             monika.novotna@minv.sk 

 

Ing. Lenka Zaťková

pozemkové oddelenie                              
+421 43 312 4713                            
lenka.zatkova@minv.sk              

 

Ing. Ladislav Melek                                Ing. Simona Zmarzláková

vedúci oddelenie lesného hospodárstva      oddelenie lesného hospodárstva 
+421 43 312 4716                                  +421 43 312 4715
ladislav.melek@minv.sk                         simona.zmarzlakova@minv.sk  

 

Ing. Peter Vrábeľ                                   Ing. Peter Beňuš

oddelenie lesného hospodárstva                oddelenie lesného hospodárstva                                      
+421 43 312 4716                                  +421 43 312 4715                               
peter.vrabel2@minv.sk                         peter.benus@minv.sk

                 

                   

 

                       

 

  

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

Klientské centrum Okresného úradu Tvrdošín

 Streda                                             8:00 - 17:00 

 

 

Údaje pozemkového a lesného odboru sú k dispozícii na portáli obvodných pozemkových úradov

a v portáli obvodných lesných úradov, na adrese : www.mpsr.sk