Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2018, Streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Námestie A. Bernoláka 381/4, 029 01 Námestovo

opl.no@minv.sk

 

Ing. Juraj Ligoš                                  Ing. Erika Gazdíková

vedúci odboru                                      úsek pozemkový                                      
+421 43 426 02 26                             +421 43 426 02 43
juraj.ligos@minv.sk                          erika.gazdikova@minv.sk

 

Ing. Peter Beňuš                                Mgr. Zuzana Antušáková

úsek pozemkový                                  úsek pozemkový
+421 43 426 02 46                             +421 43 426 02 43
peter.benus@minv.sk                       zuzana.antusakova@minv.sk

 

Ing. Pavel Damaška                           Bc. Janka Janceková

úsek pozemkový                                   úsek pozemkový
+421 43 426 02 44                              +421 43 426 02 46
pavel.damaska@minv.sk                   janka.jancekova@minv.sk

 

Ing. Martina Vrábľová                      Ing. Monika Novotná                           

úsek pozemkový                                  úsek pozemkový                              
+421 43 426 02 46                             +421 43 426 02 48                             
martina.vrablova2@minv.sk             monika.novotna@minv.sk 

 

Ing. Ladislav Melek                            Ing. Simona Zmarzláková

úsek lesný                                           úsek pozemkový    
+421 43 290 12 21                              +421 43 426 02 45
ladislav.melek@minv.sk                    simona.zmarzlakova@minv.sk  

 

Ing. Peter Vrábeľ                               Ing. Tomáš Vajduliak

úsek lesný                                           úsek lesný
+421 43 290 12 21                              +421 43 426 02 45
peter.vrabel2@minv.sk                     tomas.vajduliak@minv.sk

 

                       

 

  

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

Klientské centrum Okresného úradu Tvrdošín

 Streda                                             8:00 - 17:00 

 

 

Údaje pozemkového a lesného odboru sú k dispozícii na portáli obvodných pozemkových úradov

a v portáli obvodných lesných úradov, na adrese : www.mpsr.sk