Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2020, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Červeného kríža 62, 029 01 Námestovo

opl.no@minv.sk

 

Ing. Juraj Ligoš                                  

vedúci odboru                                                                            
+421 43 312 4710                               
juraj.ligos@minv.sk                         

 

Mgr. Zuzana Antušáková                   Ing. Erika Gazdíková

úsek pozemkový                                    úsek pozemkový
+421 43 312 4714                                +421 43 312 4714 
zuzana.antusakova@minv.sk             erika.gazdikova@minv.sk

 

Ing. Pavel Damaška                           

úsek pozemkový                                  
+421 43 312 4711                              
pavel.damaska@minv.sk                  

 

Ing. Martina Vrábľová                       Ing. Monika Novotná                           

úsek pozemkový                                  úsek pozemkový                              
+421 43 312 4713                               +421 43 312 4712
martina.vrablova2@minv.sk             monika.novotna@minv.sk 

 

Ing. Ladislav Melek                            Ing. Simona Zmarzláková

úsek lesný                                           úsek lesný     
+421 43 312 4716                               +421 43 312 4715
ladislav.melek@minv.sk                    simona.zmarzlakova@minv.sk  

 

Ing. Peter Vrábeľ                               Ing. Peter Beňuš

úsek lesný                                           úsek lesný                                        
+421 43 312 4716                              +421 43 312 4715                               
peter.vrabel2@minv.sk                    peter.benus@minv.sk

                 

                   

 

                       

 

  

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

 

 

 

 

 

Klientské centrum Okresného úradu Tvrdošín

 Streda                                             8:00 - 17:00 

 

 

Údaje pozemkového a lesného odboru sú k dispozícii na portáli obvodných pozemkových úradov

a v portáli obvodných lesných úradov, na adrese : www.mpsr.sk