Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Nám. A.Hlinku 74, Ružomberok

Ing.Marián GUNIŠ

Telefón 0902 921 647

Ing.Alžbeta ŠVITKOVÁ

Telefón 044/55 18 870

Ing.Ján HORÁRIK

vedúci odboru
Telefón 044/55 18 827

Ing.Michal MYDLIAR

Telefón 044/55 18 872

Bc.Andrea PLÁVKOVÁ

Telefón 044/55 18 826

Ing. Veronika MORAVČÍKOVÁ

Telefón 044/55 18 827

Ing.Iveta KRIVOSUDSKÁ

Telefón 044/55 18 829

Bc. Rudolf VOREK

Telefón 044/55 18 830

Ing.Mária ONDRÍKOVÁ

Telefón 044/55 18 825