Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Okresný úrad Zvolen
Pozemkový a lesný odbor
Študentská 2084/12
961 08  Zvolen

 

Ing. Andrea Melichová

poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

tel.: 0961 63 2980

mobil: 0902 920 565
 

 

Kontakt na zamestnancov odboru: http://www.minv.sk/?zamestnanci-odboru-56

 

Úradné hodiny odboru:

Pondelok:

 

8:00 - 15:00

Utorok:

 

8:00 - 15:00

Streda:

 

8:00 - 17:00

Štvrtok:

 

8:00 - 15:00

Piatok:

 

8:00 - 14:00