Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Okresný úrad Zvolen
Pozemkový a lesný odbor
Študentská 12
960 01  Zvolen

Vedúci odboru
Ing. Stanislav Drahoň
0902 920 565
 

Telefón 045 /524 50 60 – lesný úsek

Telefón 045 /524 50 17 – pozemkový úsek

 

Kontakt zamestnancov odboru: http://www.minv.sk/?zamestnanci-odboru-56

 

Úradné hodiny odboru:

Pondelok:

 

8:00 - 15:00

Utorok:

 

8:00 - 15:00

Streda:

 

8:00 - 17:00

Štvrtok:

 

8:00 - 15:00

Piatok:

 

8:00 - 14:00

 

Odkaz na stránku bývalého Obvodného pozemkového úradu vo Zvolene:

http://www.pozemkovyurad.sk/index.php?choice=10&office=40

 

Odkaz na stránku bývalého Obvodného lesného úradu vo Zvolene:

http://www.lesnyurad.sk/index.php?choice=10&office=29