Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Nám. gen. M. R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
Telefón 096162 2980
Fax 096162 2909

Ing. Auxt Jozef

Vedúci odboru
Telefón 096162 2980
Fax 096162 2909

Ing. Kopták Dušan

Telefón 096162 2984
Fax 096162 2909

Ing. Marhavý Bohumil

Telefón 096162 2986
Fax 096162 2909

Ing. Morozuková Marta

Telefón 096162 2986
Fax 096162 2909

Ing. Peniaková Terézia

Telefón 096162 2982
Fax 096162 2909

Ing. Sroková Morongová Monika

Telefón 096162 2985
Fax 096162 2909

Ing. Stehlo Peter

Telefón 096162 2982
Fax 096162 2909

Ing. Štefančíková Alena

Telefón 096162 2983
Fax 096162 2909

Ing. Kochanová Iveta

Telefón 096162 2983
Fax 096162 2909

Ing. Vígľašský Jozef

Telefón 096162 2984
Fax 096162 2909