Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2019, štvrtok
 

Pozemkový a lesný odbor

Zamestnanci

Ing. Šimon Škoviera

vedúci odboru
Telefón 052/7879 962; 0902 940 904

 

Pozemkové úpravy

Ing. Alena Melikantová

samostatný radca, zástupca vedúceho odboru
Telefón 052/7879 913; 0910 891 012

Ing. Katarína Šoltésová

samostatný radca
Telefón 052/7879 913

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Ing. Anna Bálintová

samostatný radca
Telefón 052/7879 910

Ing. Eleonóra Nemcová

samostatný radca
Telefón 052/7879 912

 

Náhradné pozemky

Ing. Lucia Gallová

samostatný radca
Telefón 052/7879 917

 

Vysporiadanie záhradkových osád

Ing. Tatiana Dučaiová

samostatný radca
Telefón 052/7879 914

 

Štátna správa lesného hospodárstva

Pozemkové spoločenstvá

Ing. Ján Patúš

samostatný radca
Telefón 052/7879 963

 

Štátna správa poľovníctva

Výkon štátnej správy LH - ochrana lesných pozemkov

Ing. Beáta Kacvinská

samostatný radca
Telefón 052/7879 960

Ing. Jana Skokanová

samostatný radca
Telefón 052/7879 964

 

Reštitúcie

JUDr. Iveta Markócsyová

samostatný radca
Telefón 052/7879 915

JUDr. Jana Krupcová

samostatný radca
Telefón 052/7879 911

                                                                                                       

                       Úradné hodiny
 Pondelok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Utorok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Streda  od 8:00 hod.  do 17:00 hod.
 Štvrtok  od 8:00 hod.  do 15:00 hod.
 Piatok  od 8:00 hod.  do 14:00 hod.