Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Daniela Hamarová

vedúca odboru
Telefón 034/7971 229

Ing. Kvetoslava Schlosserová

Lesné hospodárstvo, poľovníctvo
Telefón 034/ 696 53 60

Ing. Zuzana Bartošková

Lesné hospodárstvo, poľovníctvo, register pozemkových spoločenstiev
Telefón 034/ 79 71 238

Ing. Drahoslava Vrablecová

Pozemkové úpravy, reštitúcie
Telefón 034/79 71 294

Ing. Jaroslava Singer

Reštitúcie pozemkových spoločenstiev
Telefón 034/79 71 238

Ing. Michaela Kostolanská

Reštitúcie, nájmy poľnohospodárskych pozemkov
Telefón 034/ 79 71 295

Bc. Petra Stankovská

Odňatia PP - mimo zastavané územie obce
Telefón 034/ 79 71 207

Bc. Martin Zelenka

Pozemkové úpravy, odňatia PP - zastavané územie obce
Telefón 034/79 71 294

Anna Kováriková

Potvrdenia o uplatnení - neuplatnení reštitučného nároku
Telefón 034/ 79 71 286

Sídlo výkonu práce

Záhorácka 2942/60A, Malacky

Správne poplatky vyberané správnym orgánom na pozemkovom a lesnom odbore.

Úradné hodiny:

Pondelok: 8,00 - 15,00 hod.
Utorok: 8,00 - 15,00 hod.
Streda: 8,00 - 17,00 hod.
Štvrtok: 8,00 - 15,00 hod.
Piatok: 8,00 - 14,00 hod.