Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Informácie pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10, 080 01 Prešov
Telefón 051/7485943
Fax 051/7581588

Mgr. Roman Švaňa, vedúci odboru

kanc. 408
Telefón 051/7485943
Fax 051/7581588

Pozemkové oddelenie

Ing. Mária Fecková, vedúca oddelenia

kanc. 407
Telefón 051/7485913

JUDr. Daniela Babila

kanc. 404
Telefón 051/7485910

Ing. Jozef Bujňák

kanc. 400
Telefón 051/7485947

JUDr. Marta Hlavatá

kanc. 401
Telefón 051/7485917

Mgr. Ingrid Christaková

kanc. 409
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Ing. Erika Lyócsová

kanc. 302
Telefón 051/7485911

Ing. Bibiána Mrázová

kanc. 303
Telefón 051/7485912

Ing. Anežka Šebestová

kanc. 403
Telefón 051/7485919

Ing. Adriana Štelbaská

kanc. 402
Telefón 051/7485914

Ing. Katarína Švedová

kanc. 410
Telefón 051/7485916

Ing. Júlia Zajoncová

kanc. 411
Telefón 051/7485920

Mgr. Jana Eliašová

kanc. 309
Telefón 051/7485987

Ing. Peter Karlik Ripič

kanc. 405
Telefón 051/7485915

Ing. Ivana Marcinová

kanc. 308
Telefón 051/7485984

Mgr. Milan Rohaľ

kanc. 301
Telefón 051/7485918

Oddelenie lesného hospodárstva 

Ing. Milan Guľa, vedúci oddelenia

kanc. 305
Telefón 051/7485962

Ing. Andrej Filip

kanc. 307
Telefón 051/7485963

Ing. Peter Žula

kanc. 304
Telefón 051/7485960

Ing. Igor Škovran

kanc. 306
Telefón 051/7485961

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov