Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Informácie pozemkového a lesného odboru

Pozemkový a lesný odbor

Masarykova 10, 080 01 Prešov
Telefón 051/7485943
Fax 051/7581588

Ing. Mária Nováková, vedúca odboru

kanc. 504/a
Telefón 051/7485943
Fax 051/7581588

Pozemkový úsek

Mgr. Roman Švaňa

kanc. 505
Telefón 051/7485913

JUDr. Daniela Babila

kanc. 506
Telefón 051/7485910

Mgr. Zuzana Badidová

kanc. 407
Telefón 051/7485984

Ing. Jozef Bujňák

kanc. 509
Telefón 051/7485947

Ing. Mária Fecková

kanc. 414
Telefón 051/7485918

JUDr. Marta Hlavatá

kanc. 508
Telefón 051/7485917

Mgr. Ingrid Christaková

kanc. 504
Telefón 051/7485942
Fax 051/7581588

Ing. Erika Lyócsová

kanc. 413
Telefón 051/7485911

Ing. Bibiána Mrázová

kanc. 412
Telefón 051/7485912

Ing. Anežka Šebestová

kanc. 507
Telefón 051/7485919

Ing. Adriana Štelbaská

kanc. 507
Telefón 051/7485914

Ing. Katarína Švedová

kanc. 503
Telefón 051/7485916

Ing. Júlia Zajoncová

kanc. 502
Telefón 051/7485920

Lesný úsek 

Ing. Milan Guľa

kanc. 410
Telefón 051/7485962

Ing. Andrej Filip

kanc. 408
Telefón 051/7485963

Ing. Peter Žula

kanc. 411
Telefón 051/7485960

Ing. Igor Škovran

kanc. 409
Telefón 051/7485961

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

pre okres Prešov

pre okres Sabinov