Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2021, pondelok
 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor

Vajanského 22, Trnava

Vedúci odboru:

 

 

 

 

 

Ing. Pavol Trokan

pavol.trokan@minv.sk

033/5921313

 

 

 

Zamestnanci:

 

 

 

 

 

Administratívne a evidenčné práce, sekretariát PLO, podávanie žiadostí PLO:

Ing. Lucia Gronská

lucia.gronska@minv.sk

033/5921342

 

opl.tt@minv.sk

 

 

 

 

Ochrana poľnohospodárskej pôdy (zák. č. 220/2004 Z. z.):

Ing. Daniela Behúlová

daniela.behulova@minv.sk

033/5921315

Mgr. Janette Rezbáriková

janette.rezbarikova@minv.sk

033/5921311

Ing. Andrea Szabová

andrea.szabova2@minv.sk

033/5921341

 

 

 

Podnájomné pozemky (zák. č. 504/2003 Z. z.), pozemkové úpravy (zák. č. 330/1991 Z. z.):

Ing. Margita Brišová

margita.brisova@minv.sk

033/5921350

Ing. Jozef Hanzel

jozef.hanzel@minv.sk

033/5921314

Mgr. Katarína Kotvasová

katarina.kotvasova@minv.sk

033/5921310

Ing. Mária Križanová

maria.krizanova@minv.sk

033/5921317

 

 

 

Poľovníctvo (zák. č. 274/2009 Z. z.):

Ing. Pavol Raček

pavol.racek2@minv.sk

033/5921361

 

 

 

Lesné hospodárstvo (zák. č. 326/2005 Z. z., 138/2010 Z. z.), pozemkové spoločenstvá (zák. č. 97/2013 Z. z.):

Ing. Ivan Durín

ivan.durin@minv.sk

033/5921383

Ing. Adam Polakovič

adam.polakovic@minv.sk

033/5921349