Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2018, Utorok
 

Pozemkový a lesný odbor

Pozemkový a lesný odbor

Vajanského 22, Trnava
Telefón 033/5921341
Fax 033/5354410

 

Ing. Pavol Trokan - poverený zastupovaním vedúceho odboru - 033/5921313

Zamestnanci:

Ing. Daniela Behúlová - 033/5921315
Ing. Margita Brišová - 033/5921350
Ing. Ivan Durín - 033/5921383
Ing. Lucia Gronská - 033/5921342
Ing. Jozef Hanzel - 033/5921314
Ing. Andrea Královičová - 033/5921310
Mgr. Janette Rezbáriková - 033/5921311
Bc. Viliam Tarda - 033/5921361