Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Pracovna porada prednostov OÚ Žilinského kraja

Pracovná porada prednostov okresných úradov Žilinského kraja s riaditeľmi okresných riaditeľstiev policajných zborov v Žilinskom kraji, s riaditeľom Krajského riaditeľstva policajného zboru Žilina a so štátnym tajomníkom MVSR, ktorá sa konala dňa 13. 10. 2016

p001
p001
p002
p002
p003
p003
p004
p004
p005
p005