Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2018, Pondelok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
01. 06. 2018

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
01. 06. 2018

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov : Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov - tu klikni V prípade obsadenia miesta, prosíme túto informáciu...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie BIO-CHE-THD ZŠ Drienov – nástup 1.09.2018 (79,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV pre učebný odbor murár SOŠ Kežmarok – prihlásiť sa do 4.07.2018 (233,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV pre učebný odbor krajčírka SOŠ Kežmarok – prihlásiť sa do 4.07.2018 (234,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV pre študijný odbor mechanik stavebnoinštalačných zariadení SOŠ Kežmarok – prihlásiť sa do 4.07.2018 (234,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste psychológa/školského psychológa ZŠ Veľký Šariš – prihlásiť sa do 26.06.2018 (134,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa FYZ/MAT ZŠ Spišská Belá – prihlásiť sa do 27.06.2018 (190,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa SOŠ Medzilaborce – prihlásiť sa do 26.06.2018 (162,4 kB) pdf
Informácia o voľných miestach špec. pedag., učiteľa pre primárne vdelávanie, učiteľa SJ/LIT a učiteľa SJ/LIT a ANJ ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – prihlásiť sa do 27.06.2018 (595,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa a pedagog. asistenta ZŠ Veľký Šariš – prihlásiť sa do 26.06.2018 (299,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vych., 2 x pedagog. asistenta a učiteľa pre prim. vzd. ZŠ Fričovce – prihlásiť sa do 30.06.2018 (1,2 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa SJL v kombinácii s ON, ANJ alebo DEJ, SZŠ sv. Bazila Veľkého Prešov - prihlásiť sa do 25.6.2018 (53,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ANJ a literatúry, JŠ Dominika Tatarku Poprad - prihlásiť sa do 29.6.2018 (223,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa NEJ, ZŠ s MŠ Hertník - prihlásiť sa do 31.7.2018 (134,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Sibírska Prešov – prihlásiť sa do 17.08.2018 (219,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Kolbovce – prihlásiť sa do 5.07.2018 (105,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok – prihlásiť sa do 29.06.2018 (137,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa SJL ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok – prihlásiť sa do 29.06.2018 (138,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Tuhrina – prihlásiť sa do 29.06.2018 (235,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa výtvarných predmetov SUŠ Kežmarok – prihlásiť sa do 10.07.2018 (485,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa NJ, AJ, AJ počas RD a SJ Hotelová akadémia Prešov – prihlásiť sa do 29.06.2018 (999,6 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk