Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2019, Sobota
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
02. 04. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
02. 04. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa TEV (najlepšie v kombinácii s geografiou) na Slovenskom gymnáziu, ZŠ, MŠ a kolégiu v Békešskej Čabe (Maďarsko) – prihlásiť sa do 30. 4. 2019, nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 29. 1. do 30. 4. 2019) (330,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesta riaditeľov 3 základných škôl v Bardejove (Komenského 23, Wolkerova 10 a T. Ševčenka 3) – prihlásiť sa do 24. 4. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 29. 3. do 24. 4. 2019) (371,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – zastupovanie počas PN, najdlhšie do 30. 6. 2019 (zverej. od 29. 3. 2019) (586,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Hanušovce nad Topľou - prihlásiť sa do 30.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3.04.2019 do 30.04.2019) (76,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Dlhé Stráže - prihlásiť sa do 29.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3.04.2019 do 29.04.2019) (344,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Dlhé Stráže - prihlásiť sa do 29.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3.04.2019 do 29.04.2019) (359,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete SJaL v kombinácii s ANJ, ZŠ s MŠ Holumnica (zverej. 4.04.2019) (202,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 23.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 4.04.2019 do 23.04.2019) (89,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Grundschule, Kežmarok - prihlásiť sa do 23.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 4.04.2019 do 23.04.2019) (89,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Cintorínska 3, Kežmarok - prihlásiť sa do 23.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 4.04.2019 do 23.04.2019) (88,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Možiarska 1, Kežmarok- prihlásiť sa do 23.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 4.04.2019 do 23.04.2019) (88,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Plavnica - prihlásiť sa do 10.05.2019 do 14:00 hod. (zverej. od 9.04.2019 do 10.05.2019) (445,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Lúčka s predpokladaným nástupom 1.07.2019 - prihlásiť sa do 13.05.2019 (zverej. od 9.04.2019 do 13.05.2019) (603,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kravany s nástupom od 1.05.2019 - prihlásiť sa do 20.04.2019 (zverej. od 9.04.2019 do 20.04.2019) (232,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Kružlová s predpokladaným nástupom 1.07.2019 - prihlásiť sa do 18.04.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 9.04.2019 do 18.04.2019) (625,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesta riaditeľov škôl v Starej Ľubovni: ZŠ Za vodou 14, ZŠ Levočská 6, ZŠ Podsadek 140, ZUŠ J. Melkoviča, CVČ Farbiarska 35 - prihlásiť sa do 2.05.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 9.04.2019 do 2.05.2019) (182,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesta riaditeľov 4 škôl vo Svidníku : MŠ - ul. Ľ. Štúra, MŠ ul. gen. Svobodu; ZŠ ul. 8. Mája, ZŠ ul. Komenského - prihlásiť sa do 26. 4. 2019 (zverej. od 10. 4. do 26. 4. 2019) (245,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa SJL, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (138,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa NEJ, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (137,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa BIO, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (138,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa ZŠ Šmeralova Prešov - prihlásiť sa do 24. 4. 2019 (zverej. od 10. 4. do 24. 4. 2019) (492,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Nižné Ružbachy – prihlásiť sa do 26. 4. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 10. 4. do 26. 4. 2019) (1,1 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste psychológa CPPPaP Poprad – prihlásiť sa do 17. 4. 2019 (zverej. od 11. 4. do 17. 4. 2019) (329,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na akordeóne ZUŠ Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 15. 4. do 31. 7. 2019) (180,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa v špeciálnej triede ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce – zastupovanie počas PN, nástup ihneď (zverej. od 15. 4. 2019) (220,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Nižný Mirošov – prihlásiť sa do 3. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 15. 4. do 3. 5. 2019) (144,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Petrová – prihlásiť sa do 3. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 15. 4. do 3. 5. 2019) (249,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Bystré – prihlásiť sa do 6. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 16. 4. do 6. 5. 2019) (609,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Duchnovičova ul. , Medzilaborce – prihlásiť sa do 10. 5. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 16. 4. do 10. 5. 2019) (52,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZUŠ Lipany – prihlásiť sa do 13. 5. 2019 (zverej. od 16. 4. do 13. 5. 2019) (976,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa – prihlásiť sa do 15. 5. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 16. 4. do 15. 5. 2019) (464,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Kpt. Nálepku 19, Lipany – prihlásiť sa do 13. 5. 2019 (zverej. od 17. 4. do 13. 5. 2019) (982,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Rožkovany – prihlásiť sa do 13. 5. 2019 (zverej. od 17. 4. do 13. 5. 2019) (564,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesta riaditeľov 3 MŠ v Bardejove : MŠ Gorkého 13, MŠ Nábrežná 2 a MŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu 15 – prihlásiť sa do 13. 5. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 17. 4. do 13. 5. 2019) (277,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Oľšov – prihlásiť sa do 13. 5. 2019 (zverej. od 18. 4. do 13. 5. 2019) (333,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Lesnica – prihlásiť sa do 17. 5. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 18. 4. do 17. 5. 2019) (364,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Veľký Lipník – prihlásiť sa do 17. 5. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 18. 4. do 17. 5. 2019) (358,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa matematiky ZŠ Jánovce – prihlásiť sa do 15. 6. 2019 (zverej. od 18. 4. do 15. 6. 2019) (149,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – stavebná výroba – murárske práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – služby a domáce práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Dukelská 62, Giraltovce – prihlásiť sa do 10. 5. 2019 (zverej. od 18. 4. do 10. 5. 2019) (80,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZUŠ Giraltovce – prihlásiť sa do 10. 5. 2019 (zverej. od 18. 4. do 10. 5. 2019) (86,3 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk