Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2021, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom pracovnom mieste sociálneho pedagóga v Základnej škole, Školská 5, Spišský Štvrtok (zverej. od 14. 01. do 31. 01. 2021) (192,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga v materskej škole v obci Bystré (zverej. od 14. 01. do 18. 01. 2021) (40,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa s aprobáciou anglický jazyk v Strednej priemyselnej škole stavebnej, Plzenská 10, Prešov (zverej. od 14. 01. do 15. 01. 2021) (211,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa matematiky, anglického jazyka v Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Poprad – Matejovce (zverej. od 14. 01. do 31. 01. 2021) (222,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa v ZŠ Komenského 2, Svit - prihlásiť sa do 24.01.2021 (zverej. od 8.01.2021 do 24.01.2021) (86,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta v ZŠ s MŠ Sedlice - prihlásiť sa do 6.01.2021 (zverej. do 6.01.2021) (192,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa anglického jazyka, ZŠ, Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 14. 1. 2021 (zverej. od 28. 12. 2020 do 14. 1. 2021) (340,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbor. výchovy v odbore programátor obráb. a zvár. strojov a zar., mechanik strojov a zar., SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné - prihlásiť sa do 18. 1. 2021 (zverej. od 28. 12. 2020 do 18. 1. 2021) (159,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského sociálneho pedagóga v Základnej škole s materskou školou v Terni - prihlásiť sa do 4. 1. 2021 do 10:00 hod. (zverej. od 21. 12. 2020 do 4. 1. 2021) (266,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa v Evanjelickej základnej škole v Prešove - prihlásiť sa do 11. 1. 2021 (zverej. od 21. 12. 2020 do 11. 1. 2021) (171,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre druhý stupeň ZŠ v aprobácii so SJL, ZŠ Matice slovenskej Prešov - prihlásiť sa do 14.01.2021 (zverej. od 17.12.2020 do 14.01.2021) (340,0 kB) pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy, Oľšov 23 – prihlásiť sa do 8.01.2021 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 12. 2020 do 8. 01. 2021) (254,4 kB) pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej spojenej školy, Námestie legionárov 3, Prešov - prihlásiť sa do 15.01.2021 do 12:00 hod. (zverej. od 14.12.2020 do 15.01.2021) (456,2 kB) pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky Evanjelickej spojenej školy internátnej, Červenica 114, Tuhrina - prihlásiť sa do 15.01.2021 do 12:00 hod. (zverej. od 14.12.2020 do 15.01.2021) (456,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa v Základnej škole, Mlynská 697/7, Stropkov - prihlásiť sa do 22. 1. 2021 do 14:00 hod. (zverej. od 9. 12. 2020 do 22. 1. 2021) (403,7 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk