Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. december 2018, Streda
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
06. 11. 2018

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
06. 11. 2018

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov : Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov - tu klikni V prípade obsadenia miesta, prosíme túto informáciu...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie MŠ Ľubica – prihlásiť sa ihneď (408,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka ZŠ s MŠ Orlov – prihlásiť sa do 15.12.2018 (366,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jakovany - prihlásiť sa do 17.12.2018 do 12:00 hod. (393,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga CPPPaP Kežmarok - prihlásiť sa do 7.01.2019 (256,3 kB) pdf
Informácia o voľných miestach učiteľov pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie - 1. aprobácia s Telesnou a športovou výchovou, 2. aprobácia – Náboženská výchova SŠ Sabinov - prihlásiť sa do 11.12.2018 (291,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa Základná škola J. M. Petzvala Spišská Belá – prihlásiť sa do 19.12.2018 (214,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste sociálneho pedagóga MŠ Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 21.12.2018 do 15:00 hod. (296,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste sociálneho pedagóga ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa do 17.12.2018 do 15:00 hod. (204,6 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach odborných zamestnancov v materskej škole – školský špeciálny pedagóg/školský psychológ/sociálny pedagóg MŠ Kružlová – prihlásiť sa do 21.12.2018 do 12:00 hod. (553,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Čičava – prihlásiť sa do 14.12.2018 do 10.00 hod. (55,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie SŠ Chminianske Jakubovany – nástup 1.01.2019 (273,3 kB) pdf
Informácia o voľných miestach učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia s anglickým jazykom a vychovávateľa ZŠ s MŠ A. V. Scherfela Poprad – prihlásiť sa do 14.12.2018 (280,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Ľubotín – prihlásiť sa do 10.01.2019 do 13:00 hod. (68,2 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk