Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2019, Utorok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
07. 06. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
07. 06. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom pracovnom mieste kuchára/ky v školskej jedálni, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 13. 6. 2019 do 28. 8. 2019) (139,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Osikov - prihlásiť sa do 3. 7. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 3. 7. 2019) (334,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jánovce - prihlásiť sa do 28. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 28. 6. 2019) (246,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga, školského psychológa MŠ Ostrovany - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 do 13:00 hod. (235,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky pre primárne vzdelávanie a vyučovanie ANJ pre 1. stupeň ZŠ Československej armády 22, Prešov - prihlásiť sa do 20. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 20. 6. 2019) (290,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie – chémia SŠ Bardejov - prihlásiť sa do 25. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 25. 6. 2019) (237,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie – operátor kožiarskej výroby SŠ Bardejov - prihlásiť sa do 25. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 25. 6. 2019) (217,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie SMŠ Deťúrkovo Prešov - prihlásiť sa do 24. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 24. 6. 2019) (496,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie + ANJ ZŠ s MŠ Poprad, Komenského ul. - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 21. 6. 2019) (152,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Poprad, Komenského ul. - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 21. 6. 2019) (151,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – ANJ – VV ZŠ s MŠ Poprad, Komenského ul. - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 21. 6. 2019) (152,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – ANJ – TSV ZŠ s MŠ Poprad, Komenského ul. - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 21. 6. 2019) (152,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 30. 6. 2019) (185,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa v ŠKD ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 30. 6. 2019) (221,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Slovenská Kajňa - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 30. 6. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 28. 6. 2019) (220,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Hôrka, školský klub - prihlásiť sa do 26. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 26. 6. 2019) (104,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie – výtvarná výchova SOŠP Prešov - prihlásiť sa do 24. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 24. 6. 2019) (264,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie – matematika SOŠP Prešov - prihlásiť sa do 24. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 24. 6. 2019) (263,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ANJ + lit. Gymnázium sv. F. A. Levoča - prihlásiť sa do 18. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 18. 6. 2019) (656,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa GEO, GDH Komenského 16, Svidník - prihlásiť sa do 26. 6. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 6. 2019) (211,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (49,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa so špeciálnou pedagogikou mentálne postihnutých, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (47,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa tanečného odboru, ZUŠ Ľubica - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 8. 2019) (429,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pomocného kuchára/kuchára v školskej jedálni, ZŠ Komenského 2, Svit - prihlásiť sa do 23. 6. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 23. 6. 2019) (83,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky SJ a ANJ, ZŠ Komenského 2, Svit - prihlásiť sa do 23. 6. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 23. 6. 2019) (83,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľky+asistent učiteľa, ZŠ Komenského 2, Svit - prihlásiť sa do 23. 6. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 23. 6. 2019) (83,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbára, ZŠ Komenského 2, Svit – nástup od 22. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 22. 8. 2019) (66,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Forbasy - prihlásiť sa do 17. 6. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 7. 6. 2019 do 17. 6. 2019) (285,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 7. 6. 2019 do 21. 6. 2019) (833,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Važecká 11 Prešov - prihlásiť sa do 17. 6. 2019 do 15:45 hod. (zverej. od 7. 6. 2019 do 17. 6. 2019) (252,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Veľká Lomnica - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 do 13:00 hod. (zverej. od 7. 6. 2019 do 21. 6. 2019) (550,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky, ŠZŠ sv. Anny, Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 17. 6. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 5. 6. 2019 do 17. 6. 2019) (298,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 20. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 5. 6. 2019 do 20. 6. 2019) (397,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste psychológa, CPPPaP Kežmarok - prihlásiť sa do 11. 7. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 11. 7. 2019) (264,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky ANJ, ZŠ Sibírska 42, Prešov - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (400,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky FYZ, ZŠ Sibírska 42, Prešov - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (401,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky odborných predmetov v odbore grafický a priestorový dizajn, SUŠ v Kežmarku - prihlásiť sa do 17. 6. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 17. 6. 2019) (541,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky MAT a CHEM, SUŠ v Kežmarku - prihlásiť sa do 17. 6. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 17. 6. 2019) (519,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky pre primárne vzdelávanie, ZŠ Drienov - prihlásiť sa do 15. 6. 2019 (zverej. od 4. 6. 2019 do 15. 6. 2019) (117,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ 1.-4. ročník Lúčka - prihlásiť sa do 17. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 4. 6. 2019 do 17. 6. 2019) (480,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga, ZŠ s MŠ Fintice - prihlásiť sa do 14. 6. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 4. 6. 2019 do 14. 6. 2019) (378,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga a asistenta učiteľa (možná kombinácia), CSŠ v Bardejove - prihlásiť sa do 21. 6. 2019 (zverej. od 4. 6. 2019 do 21. 6. 2019) (627,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Tuhrina - prihlásiť sa do 20. 6. 2019 do 12:00 hod.(zverej. od 4. 6. 2019 do 20. 6. 2019) (232,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (aprobácia MAT, FYZ, CHEM, TECH) ZŠ s MŠ Tuhrina - prihlásiť sa do 20. 6. 2019 do 12:00 hod.(zverej. od 4. 6. 2019 do 20. 6. 2019) (231,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Chminianske Jakubovany – prihlásiť sa do 10. 7. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 30. 5. do 10. 7. 2019) (440,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ANJ Gymnázium JAR Prešov – prihlásiť sa do 26. 6. 2019 (zverej. od 30. 5. do 26. 6. 2019) (303,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (NJ) ZŠ Ľutina – prihlásiť sa do 24. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 30. 5. do 24. 6. 2019) (360,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy v odbore strojárstvo, práca s obrábacími strojmi SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov – prihlásiť sa do 17. 6. 2019 (zverej. od 30. 5. do 17. 6. 2019) (243,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy v odbore elektrotechnika SŠ, ul. Ľ. Podjavorinskej, Prešov – prihlásiť sa do 17. 6. 2019 (zverej. od 30. 5. do 17. 6. 2019) (243,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – zastupovanie počas PN, najdlhšie do 30. 6. 2019 (zverej. od 29. 3. 2019) (586,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete SJaL v kombinácii s ANJ, ZŠ s MŠ Holumnica (zverej. 4.04.2019) (202,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa SJL, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (138,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa NEJ, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (137,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa BIO, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (138,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na akordeóne ZUŠ Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 15. 4. do 31. 7. 2019) (180,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa v špeciálnej triede ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce – zastupovanie počas PN, nástup ihneď (zverej. od 15. 4. 2019) (220,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa matematiky ZŠ Jánovce – prihlásiť sa do 15. 6. 2019 (zverej. od 18. 4. do 15. 6. 2019) (149,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – stavebná výroba – murárske práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – služby a domáce práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (252,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa GEO a TSV ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (254,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie (TV) ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá – prihlásiť sa do 14. 6. 2019 (zverej. od 21. 5. do 14. 6. 2019) (191,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ky ANJ JŠ Prešov od 1. 9. 2019 - prihlásiť sa do 15. 6. 2019 (zverej. od 21. 5. do 15. 6. 2019) (215,1 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk