Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. február 2019, Streda
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
13. 02. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
04. 02. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia s anglickým jazykom (alebo GEG + ovládanie ANJ) ZŠ Krížová Ves – pracovný pomer od 1.02.2019 (274,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (kombinácia s ANJ) ZŠ Prešov, Šmeralova – pracovný pomer od 21.01.2019 do 31.08.2019 (282,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie s rozšírením kvalifikácie vyučovať anglický jazyk na 1. st. ZŠ ZŠ s MŠ Lipovce – prihlásiť sa do 1.03.2019 (zverej. od 23.01. do 1.03.2019) (364,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa TEV (najlepšie v kombinácii s geografiou) na Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe (Maďarsko) – prihlásiť sa do 30.04.2019, nástup od 1.09.2019 (zverej. od 29.01. do 30.04.2019) (330,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste odborného zamestnanca - školského špeciálneho pedagóga/školského psychológa/sociálneho pedagóga v Materskej škole Hlinné – prihlásiť sa do 20.02.2019 (zverej. od 13.02. do 20.02.2019) (213,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Plavnica – prihlásiť sa do 20.02.2019 (zverej. od 15.02. do 20.02.2019) (135,0 kB) pdf
Informácia o voľných miestach asistenta učiteľa a školského sociálneho pedagóga MŠ Petrová – prihlásiť sa do 22.02.2019 do 13:00 hod. (zverej. od 15.02. do 22.02.2019) (1,2 MB) pdf
Výberové konanie na miesto zástupcu riaditeľa pre materskú školu ZŠ s MŠ Sedliská – prihlásiť sa do 4.03.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 15.02. do 4.03.2019) (155,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského logopéda od 1.03.2019 CPPPaP Poprad – prihlásiť sa do 22.02.2019 (zverej. od 15.02. do 22.02.2019) (218,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy Holčíkovce od 01.03.2019 – prihlásiť sa do 20.02.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 18.02. do 20.02.2019) (414,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy Vyšné Hágy – prihlásiť sa do 8.03.2019 do 12:00 hod. (zverej. od 20.02. do 8.03.2019 ) (162,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia ANJ/OBN od 1.04.2019 ZŠ Levoča, Francisciho – žiadosti doručiť do 8.03.2019 (zverej. od 20.02. do 8.03.2019) (202,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste odborného zamestnanca materskej školy - školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa alebo sociálneho pedagóga MŠ Chmiňany – prihlásiť sa do 15.03.2019 do 15:00 hod. (zverej. od 20.02. do 15.03.2019) (305,0 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk