Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. september 2018, Sobota
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
14. 09. 2018

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov : Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov - tu klikni V prípade obsadenia miesta, prosíme túto informáciu...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
14. 09. 2018

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga/sociálneho pedagóga/školského psychológa MŠ Slovenská Volová – prihlásiť sa do 21.09.2018 (373,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Varhaňovce – prihlásiť sa do 21.09.2018 (197,7 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach 1 asistenta učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga MŠ Ihľany – prihlásiť sa do 21.09.2018 (332,2 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach 1 asistenta učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga MŠ Chminianske Jakubovany – prihlásiť sa do 20.09.2018 (256,2 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie 2 miest riaditeľov ZŠ s MŠ v Bardejove, Pod Papierňou a Pod Vinbargom - prihlásiť sa do 9.10.2018 do 15:00 hod. (156,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste logopéda ZŠ s MŠ Jakubany - prihlásiť sa do 30.09.2018 (199,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste odborného zamestnanca MŠ Zámutov – prihlásiť sa do 21.09.2018 do 15:00 hod. (410,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Šarišské Dravce – prihlásiť sa do 20.09.2018 (194,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (špeciálny pedagóg) SŠ sv. Klementa Hofbauera internátna Podolínec – prihlásiť sa do 24.09.2018 do 12:00 hod. (277,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa MŠ Soľ – prihlásiť sa do 21.09.2018 do 14:00 hod. (859,5 kB) pdf
Informácia o voľných miestach 1 asistenta učiteľa a 1 školského špeciálneho pedagóga ZŠ Snina – prihlásiť sa do 25.09.2018 do 12:00 hod. (285,6 kB) pdf
Informácia o voľných miestach 1 asistenta učiteľa a 1 školského logopéda MŠ Žehňa – prihlásiť sa do 27.09.2018 do 15:00 hod. (AU) a 28.09.2018 do 12:00 hod. (LGP) (373,7 kB) pdf
Informácia o voľných miestach 1 asistenta učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga MŠ Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 27.09.2018 do 15:00 hod. (293,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej Duklianska 2 Prešov – prihlásiť sa do 4.10.2018 (206,7 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk