Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. november 2017, Sobota
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
17. 10. 2017

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
17. 10. 2017

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov : Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov - tu klikni V prípade obsadenia miesta, prosíme túto informáciu...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Ruská Nová Ves - prihlásiť sa do 16.11.2017 (73,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa (matematika-fyzika) ZŠ Levoča - nástup marec 2018 (244,2 kB) pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy ZŠ s MŠ Krásna Lúka - prihlásiť sa do 13.11.2017 (694,9 kB) pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa CPPPaP Kežmarok – prihlásiť sa do 14.11.2017 (287,2 kB) pdf
Výberové konania na funkciu riaditeľov : Spojenej školy Giraltovce, Špeciálnej ZŠ Levoča a Špeciálnej ZŠ Snina - prihlásiť sa do 14.11.2017 (281,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné vzdelávanie (chémia) Gymnázium Poprad – prihlásiť sa do 30.11.2017 (149,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné vzdelávanie (dejepis) Gymnázium Poprad – prihlásiť sa do 30.11.2017 (149,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odborného výcviku (kuchár, čašník) OUI Poprad – prihlásiť sa do 15.11.2017 (137,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa ŠZŠ Spišská Belá - prihlásiť sa do 30.11.2017 (135,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Ľubica – prihlásiť sa do 20.11.2017 (446,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Slovenská Kajňa – prihlásiť sa do 30.11.2017 (218,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Kravany – prihlásiť sa do 20.12.2017 (229,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jakubova Voľa – prihlásiť sa do 24.11.2017 (402,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie ( geológia-chémia ) ZŠ Sabinov – prihlásiť sa do 16.11.2016 (222,9 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach pedagogických asistentov učiteľa ZŠ Sabinov – prihlásiť sa do 13.11.2016 (222,8 kB) pdf
Informácia o voľných miestach špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Kežmarok – prihlásiť sa do 10.12.2017 (185,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Levoča – prihlásiť sa do 1.12.2017 (176,5 kB) pdf
Informácia o voľných miestach špeciálneho pedagóga a pedagogického asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Plavnica – prihlásiť sa do 24.11.2017 (143,7 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk