Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2019, Štvrtok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
21. 05. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
21. 05. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Jakubovany – prihlásiť sa do 10. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 21. 5. do 10. 6. 2019) (161,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jakubovany – prihlásiť sa do 10. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 21. 5. do 10. 6. 2019) (160,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – zastupovanie počas PN, najdlhšie do 30. 6. 2019 (zverej. od 29. 3. 2019) (586,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete SJaL v kombinácii s ANJ, ZŠ s MŠ Holumnica (zverej. 4.04.2019) (202,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa SJL, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (138,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa NEJ, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (137,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa BIO, ZŠ s MŠ Nižná brána Kežmarok - prihlásiť sa do 15.6.2019 (zverej. od 10.4.2019 do 15.6.2019) (138,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na akordeóne ZUŠ Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 15. 4. do 31. 7. 2019) (180,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa v špeciálnej triede ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce – zastupovanie počas PN, nástup ihneď (zverej. od 15. 4. 2019) (220,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa matematiky ZŠ Jánovce – prihlásiť sa do 15. 6. 2019 (zverej. od 18. 4. do 15. 6. 2019) (149,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – stavebná výroba – murárske práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – služby a domáce práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ v Brekove - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 (zverej. od 2. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (197,8 kB) pdf
Informácia o voľných miestach učiteľov ANJ a NEJ EKG a EZŠ Prešov od 1. 9. 2019 - prihlásiť sa do 24. 5. 2019 (zverej. od 2. 5. do 24. 5. 2019) (174,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Dubovica – prihlásiť sa do 27. 5. 2019 (zverej. od 2. 5. do 27. 5. 2019) (1,0 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (252,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa GEO a TSV ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (254,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZUŠ Námestie slobody 29, Sabinov - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (155,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Komenského 13, Sabinov - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (154,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Jarková 63, Sabinov - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (154,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ 9. mája 27, Sabinov - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (154,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky CVČ Komenského 41, Sabinov - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (154,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Malý Lipník - prihlásiť sa do 23. 5. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 23. 5. 2019) (112,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ v Ľutine - prihlásiť sa do 24. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 24. 5. 2019) (154,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Jarovnice 192 - prihlásiť sa do 28. 5. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 3. 5. 2019 do 28. 5. 2019) (303,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Kyjov – prihlásiť sa do 30. 5. 2019 do 13:00 hod. (zverej. od 3. 5. do 30. 5. 2019) (447,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Karpatská 803/11 Svidník - prihlásiť sa do 31. 5. 2019 (zverej. od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019) (419,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Čirč - prihlásiť sa do 31. 5. 2019 do 13:00 hod. (zverej. od 6. 5. 2019 do 31. 5. 2019) (73,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ v Kobylách – prihlásiť sa do 24. 5. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 9. 5. do 24. 5. 2019) (746,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ Chmeľnica – prihlásiť sa do 31. 5. 2019 do 13:00 hod. (zverej. od 9. 5. do 31. 5. 2019) (563,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) ZŠ Mirka Nešpora2, Prešov – prihlásiť sa do 29. 5. 2019 do 15:45 hod. (zverej. od 17. 5. do 29. 5. 2019) (247,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) MŠ Stebník – prihlásiť sa do 31. 5. 2019 (zverej. od 17. 5. do 31. 5. 2019) (143,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) ZŠ Skrabské – prihlásiť sa do 4. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 17. 5. do 4. 6. 2019) (45,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Milpoš – prihlásiť sa do 10. 6. 2019 (zverej. od 17. 5. do 10. 6. 2019) (1,2 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie CZŠ s MŠ sv. Gorazda Prešov - prihlásiť sa do 10. 6. 2019 (zverej. od 17. 5. do 10. 6. 2019) (137,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie MŠ Kráľovnej Pokoja Prešov - prihlásiť sa do 10. 6. 2019 (zverej. od 17. 5. do 10. 6. 2019) (137,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca MŠ - školského špeciálneho pedagóga MŠ gen. Svobodu Medzilaborce - prihlásiť sa do 31. 5. 2019 do 15:00 hod.(zverej. od 17. 5. 2019 do 31. 5. 2019) (59,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa 1. stupňa ZŠ, CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove - prihlásiť sa do 10. 6. 2019 do 15:00 hod.(zverej. od 17. 5. 2019 do 10. 6. 2019) (322,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Medzany - prihlásiť sa do 31. 5. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 17. 5. 2019 do 31. 5. 2019) (58,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ 1.-4. Dravce - prihlásiť sa do 5. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 17. 5. 2019 do 5. 6. 2019) (56,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Dravce - prihlásiť sa do 5. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 17. 5. 2019 do 5. 6. 2019) (56,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Jakubova Voľa - prihlásiť sa do 12. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 17. 5. 2019 do 12. 6. 2019) (400,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa(ky) MŠ Čičava – prihlásiť sa do 31. 5. 2019 do 10:00 hod. (zverej. od 21. 5. do 31. 5. 2019) (186,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie (TV) ZŠ J. M. Petzvala Spišská Belá – prihlásiť sa do 14. 6. 2019 (zverej. od 21. 5. do 14. 6. 2019) (191,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ky ANJ JŠ Prešov od 1. 9. 2019 - prihlásiť sa do 15. 6. 2019 (zverej. od 21. 5. do 15. 6. 2019) (215,1 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk