Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. august 2019, piatok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti
Správa neexistuje.
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľných miestach pedagogického asistenta učiteľa a učiteľa II. stupňa ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ZŠ v Marhani - prihlásiť sa do 27. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 27. 8. 2019) (128,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Prostějovská, Prešov - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 26. 8. 2019) (1,9 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne alebo nižšie stredné vzdelávanie – VYV ZŠ s MŠ Sedliská - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 do 10:00 hod. (zverej. od 22. 8. do 26. 8. 2019) (142,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 23. 8. 2019) (216,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 23. 8. 2019) (217,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ Kučín - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 23. 8. 2019) (229,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ v Červenici - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 26. 8. 2019) (317,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 22. 8. do 1. 9. 2019) (49,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá – ponuka platí do 30. 8. 2019 (zverej. od 21. 8. do 30. 8. 2019) (189,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa matematiky SOŠ technická Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 21. 8. do 28. 8. 2019) (236,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Lada - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 19. 8. do 22. 8. 2019) (333,0 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Sibírska Prešov - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 23. 8. 2019) (402,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – AJ+HV ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 22. 8. 2019) (461,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 22. 8. 2019) (471,1 kB) pdf
Informácia o 3 voľných miestach učiteliek pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 23. 8. 2019) (367,7 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie – AJ + VV, SJL ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 26. 8. 2019) (371,4 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov MŠ Zemplínska 2, Prešov – prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 13. 8. do 23. 8. 2019) (193,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ Cabov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 12. 8. do 31. 8. 2019) (122,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Široké - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 12. 8. do 23. 8. 2019) (392,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – stavebná výroba SŠ Sabinov - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 12. 8. do 23. 8. 2019) (141,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie NJ + SJaL ZŠ Široké - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 23. 8. 2019) (217,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ sv. Terézie z Lisieux, Humenné - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (214,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie VYV-ANJ ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (338,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa so špeciálnou pedagogikou ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Ladomirová - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (296,6 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, učiteľa CHEM a učiteľa SjL, ZŠ s MŠ Plavnica – prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 6. 8. 2019 do 23. 8. 2019) (147,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov, SOŠT Prešov – prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 2. 8. 2019 do 28. 8. 2019) (218,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia BIO, GEG, ZŠ Važecká 11, Prešov – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (69,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia ANJ, ZŠ Važecká 11, Prešov – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (68,0 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kolačkov – prihlásiť sa do 31. 8. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (197,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na gitare ZUŠ Humenné – nástup 2. 9. 2019 (zverej. od 17. 7. do 2. 9. 2019) (282,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia RJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (48,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia MAT-BIO, ZŠ Toporec – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (207,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky druhého stupňa ZŠ s aprobáciou ANJ, TECH, HV, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (195,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (192,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste kuchára/ky v školskej jedálni, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 13. 6. 2019 do 28. 8. 2019) (139,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (49,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa tanečného odboru, ZUŠ Ľubica - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 8. 2019) (429,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbára, ZŠ Komenského 2, Svit – nástup od 22. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 22. 8. 2019) (66,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk