Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti
Správa neexistuje.
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie v Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 15. 8. 2020) (213,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou nemecký jazyk v Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 7. 8. do 17. 8. 2020) (181,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 15. 8. 2020) (215,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa v Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 15. 8. 2020) (215,4 kB) pdf
Informácia o 3 voľných miestach (pedag. asistent pre žiakov so zdrav. znevýh., pedagog. asistent a škol. špec. pedagóg - učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) v Základnej škole, Budovateľská 1992/9, Snina – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 14.8.2020) (325,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky pre primárne vzdelávanie v Základnej škole, Komenského 2, Svit – prihlásiť sa do 16. 8. 2020 (zverej. od 5. 8. do 16. 8. 2020) (171,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy v odbornom učilišti - zameranie záhradník, ovocinár, sadovník v Spojenej škole internátnej, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 5. 8. do 21. 8. 2020) (294,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ľky pre II. stupeň ZŠ - fyzika, chémia, informatika v Základnej škole s materskou školou Lemešany – prihlásiť sa do 24. 8. 2020 (zverej. od 4. 8. do 24. 8. 2020) (223,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná a športová výchova v Strednej odbornej škole technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 4. 8. do 14. 8. 2020) (754,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa I. stupňa ZŠ v Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 4. 8. do 14. 8. 2020) (480,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky ŠZŠI v Spojenej škole internátnej, Palárikova 1602/1, Snina - prihlásiť sa do 24.08.2020 (zverej. od 4.08.2020 do 24.08.2020) (154,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta/ky v Spojenej škole internátnej, Palárikova 1602/1, Snina - prihlásiť sa do 24.08.2020 (zverej. od 4.08.2020 do 24.08.2020) (154,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogický asistent, ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 12.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 12.08.2020) (379,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka 2. stupňa ZŠ s aprobáciou MAT - FYZ, ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 9.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 9.08.2020) (382,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka 1. stupňa ZŠ, ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 9.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 9.08.2020) (381,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky odborných strojárskych predmetov v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (260,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky anglického jazyka v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (260,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky informatiky a odborných IT predmetov/ majstra odbornej výchovy v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (186,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste zástupcu pre praktické vyučovanie v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (262,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky na školskom internáte v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (258,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste psychológ, Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 24.08.2020 (zverej. od 31.07.2020 do 24.08.2020) (441,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste asistenta učiteľa v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - prihlásiť sa do 31.08.2020 (zverej. od 31.07.2020 do 31.08.2020) (432,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - prihlásiť sa do 31.08.2020 (zverej. od 31.07.2020 do 31.08.2020) (434,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga MŠ v obci Podhorany - prihlásiť sa do 14.08.2020 do 14:00 hod. (zverej. od 30.07.2020 do 14.08.2020) (530,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka 2. stupňa ZŠ (BIO - CHE) ZŠ Široké - prihlásiť sa do 19.08.2020 (zverej. od 30.07.2020 do 19.08.2020) (216,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka 2. stupňa ZŠ (MAT - CHE) ZŠ Široké - prihlásiť sa do 19.08.2020 (zverej. od 30.07.2020 do 19.08.2020) (216,7 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v obci Víťaz - prihlásiť sa do 17.08.2020 do 16:00 hod. (zverej. od 30.07.2020 do 17.08.2020) (439,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ MŠ, Važecká 18, Prešov - prihlásiť sa do 10.08.2020 do 8:00 hod. (zverej. od 29.07.2020 do 10.08.2020) (124,4 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v Milpoši - prihlásiť sa do 18.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 27.07.2020 do 18.08.2020) (856,4 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy v odbore lesná výroba, Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 20.08.2020 (zverej. od 27.07.2020 do 20.08.2020) (370,8 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogický asistent/asistentka v MŠ Varhaňovce - prihlásiť sa do 7.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 27.07.2020 do 7.08.2020) (346,6 kB) pdf
Informácia o voľnom prac. mieste učiteľ fyziky na čiastočný úväzok, SOŠ technická Prešov - prihlásiť sa do 10.08.2020 (zverej. od 23.07.2020 do 10.08.2020) (217,8 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca, ZŠ Milpoš - prihlásiť sa do 14.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 22.07.2020 do 14.08.2020) (647,4 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogický asistent, ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok - prihlásiť sa do 7.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 22.07.2020 do 7.08.2020) (155,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa, ZŠ Lada - prihlásiť sa do 7.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 7.08.2020) (382,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta, Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa 3, Levoča - prihlásiť sa do 18.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 18.08.2020) (136,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa, Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa 3, Levoča - prihlásiť sa do 18.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 18.08.2020) (137,4 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy pre potravinárske odbory, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok - prihlásiť sa do 31.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 31.08.2020) (268,9 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ, ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 20.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 22.07.2020 do 20.08.2020) (732,5 kB) pdf
2. kolo výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/ky, ZŠ Podhorany - prihlásiť sa do 7.08.2020 do 16:00 hod. (zverej. od 22.07.2020 do 7.08.2020) (1,0 MB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Jakubova Voľa 52, 082 56 Pečovská Nová Ves - prihlásiť sa do 17.08.2020 do 15:30 hod. (zverej. od 17.07.2020 do 17.08.2020) (405,8 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľa praktickej školy, Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok - prihlásiť sa do 26.08.2020 (zverej. od 17.07.2020 do 26.08.2020) (210,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie v aprobácii elektrotechnické predmety so zameraním na IT, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 8. 7. do 15. 8. 2020) (180,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy pre strojárske odbory, Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 8. 7. do 14. 8. 2020) (758,6 kB) pdf
Informácie o voľných miestach učiteľov v hudobnom odbore hra na gitaru, hra na klavír a korepetítor v ZUŠ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 21. 8. 2020) (481,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika - informatika v Základnej škole, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 21. 8. 2020) (279,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou telesná výchova v Základnej škole, Školská 7/6, Toporec – nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 2. 7. do 1. 9. 2020) (203,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 17. 8. 2020) (321,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - spracúvanie dreva v Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok – nástup 15. 9. 2020 (zverej. od 2. 7. do 14. 9. 2020) (128,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou biológia - chémia v Základnej škole Drienov - nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 26. 6. do 31. 8. 2020) (239,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy (čašník, servírka) v Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok – nástup 14. 9. 2020 (zverej. od 25. 6. do 14. 9. 2020) (128,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky MŠ, ZŠ s MŠ Hermanovce – prihlásiť sa do 31. 7. (1.kolo) a do 20. 8. 2020 (2.kolo) (zverej. od 19. 6. do 20. 8. 2020) (186,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie strojárske v Strednej odbornej škole technickej v Prešove – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 10. 6. do 14. 8. 2020) (140,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie elektrotechnické v Strednej odbornej škole technickej v Prešove – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 10. 6. do 14. 8. 2020) (140,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie strojárske SOŠ technická Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 9. 6. do 14. 8. 2020) (140,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie elektrotechnické SOŠ technická Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 9. 6. do 14. 8. 2020) (140,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre druhý stupeň ZŠ aprobácia BIO, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre prvý stupeň ZŠ, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa 2. stupňa ZŠ - apr. ANJ - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – žiadosti doručiť do 31. 8. 2020 (zverej. od 16. 4. 2020 do 31. 8. 2020) (424,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020 (zverej. od 8. 10. 2019 do 1. 9. 2020) (203,5 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk