Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2019, Štvrtok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
07. 06. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
07. 06. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie a úplné stredné všeobecné vzdelávanie v aprobácii s FRJ Katolícka SŠ sv. Mikuláša, Prešov - prihlásiť sa do 10. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. do 10. 7. 2019) (703,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie a úplné stredné všeobecné vzdelávanie v aprobácii s ANJ Katolícka SŠ sv. Mikuláša, Prešov - prihlásiť sa do 10. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. do 10. 7. 2019) (702,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga MŠ Jastrabie nad Topľou - prihlásiť sa do 12. 7. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 27. 6. do 12. 7. 2019) (400,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste zástupcu pre odborné vyučovanie, SUŠ v Kežmarku - prihlásiť sa do 2. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 2. 7. 2019) (425,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa odborných predmetov v odbore fotografický dizajn, SUŠ v Kežmarku - prihlásiť sa do 2. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 2. 7. 2019) (426,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ Májové námestie 1, Prešov - prihlásiť sa do 8. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 8. 7. 2019) (595,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie aprobácia ANJ pre I. stupeň, ZŠ Májové námestie 1, Prešov - prihlásiť sa do 8. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 8. 7. 2019) (594,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia TSV + tréner bedmintonu, ZŠ Májové námestie 1, Prešov - prihlásiť sa do 8. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 8. 7. 2019) (594,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, SPŠS Plzenská 10, Prešov - prihlásiť sa do 2. 7. 2019 do 10:00 hod. (zverej. od 27. 6. 2019 do 2. 7. 2019) (156,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa SJL, SOŠT Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 18. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 18. 7. 2019) (221,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa INF a odborných IT predmetov, SOŠT Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 18. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. 2019 do 18. 7. 2019) (147,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga, MŠ gen. Svobodu 675/23, Medzilaborce - prihlásiť sa do 4. 7. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 24. 6. 2019 do 4. 7. 2019) (225,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy - záhradníka, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 21. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (176,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ Sibírska 42, Prešov – prihlásiť sa do 16. 8 2019 (zverej. od 21. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (401,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia ANJ, ZŠ Ľutina - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 21. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (347,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie aprobácia ANJ, ON, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov - prihlásiť sa do 4. 7. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 21. 6. 2019 do 4. 7. 2019) (85,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie a ANJ 1. stupeň, ZŠ s MŠ Kolačkov - prihlásiť sa do 8. 7. 2019 (zverej. od 20. 6. 2019 do 8. 7. 2019) (191,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia FYZ, CHEM, (TSV vítaná), ZŠ Slovenská Kajňa - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 20. 6. 2019 do 30. 6. 2019) (146,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa aprobácia ANJ samostatne alebo s iným predmetom, SOŠP Andyho Warhola Medzilaborce - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 20. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (89,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga, školského psychológa, MŠ Giraltovce - prihlásiť sa do 28. 6. 2019 do 13:00 hod. (zverej. od 19. 6. 2019 do 28. 6. 2019) (92,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga, MŠ Doľany-Roškovce - prihlásiť sa do 9. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 9. 7. 2019) (382,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia RJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (48,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Babie - prihlásiť sa do 8. 7. 2019 do 12:00 hod.(zverej. od 19. 6. 2019 do 8. 7. 2019) (342,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie aprobácia MAT, ZŠ s MŠ Koperníkova ul. 1707/21, Poprad - Matejovce – prihlásiť sa do 15. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 15. 7. 2019) (367,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia MAT-BIO, ZŠ Toporec – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (207,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy - murára, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (177,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach majstra odbornej výchovy - krajčírky, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (177,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľov odborných predmetov s aprobáciou VV, INF, MAT, ANJ, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (170,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky druhého stupňa ZŠ s aprobáciou ANJ, TECH, HV, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (195,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (192,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Lipovce - prihlásiť sa do 2. 7. 2019 (zverej. od 18. 6. 2019 do 2. 7. 2019) (145,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Lipovce - prihlásiť sa do 2. 7. 2019 (zverej. od 18. 6. 2019 do 2. 7. 2019) (142,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Mierová 141, Svit - prihlásiť sa do 8. 7. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 18. 6. 2019 do 8. 7. 2019) (167,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste kuchára/ky v školskej jedálni, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 13. 6. 2019 do 28. 8. 2019) (139,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Osikov - prihlásiť sa do 3. 7. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 3. 7. 2019) (334,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jánovce - prihlásiť sa do 28. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 28. 6. 2019) (246,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 30. 6. 2019) (185,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa v ŠKD ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 30. 6. 2019) (221,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Slovenská Kajňa - prihlásiť sa do 30. 6. 2019 (zverej. od 13. 6. do 30. 6. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 6. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 6. do 28. 6. 2019) (220,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (49,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa tanečného odboru, ZUŠ Ľubica - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 8. 2019) (429,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbára, ZŠ Komenského 2, Svit – nástup od 22. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 22. 8. 2019) (66,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste psychológa, CPPPaP Kežmarok - prihlásiť sa do 11. 7. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 11. 7. 2019) (264,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky ANJ, ZŠ Sibírska 42, Prešov - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (400,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky FYZ, ZŠ Sibírska 42, Prešov - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (401,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Chminianske Jakubovany – prihlásiť sa do 10. 7. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 30. 5. do 10. 7. 2019) (440,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves – zastupovanie počas PN, najdlhšie do 30. 6. 2019 (zverej. od 29. 3. 2019) (586,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie v predmete SJaL v kombinácii s ANJ, ZŠ s MŠ Holumnica (zverej. 4.04.2019) (202,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na akordeóne ZUŠ Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 15. 4. do 31. 7. 2019) (180,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa v špeciálnej triede ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce – zastupovanie počas PN, nástup ihneď (zverej. od 15. 4. 2019) (220,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – stavebná výroba – murárske práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste MOV – služby a domáce práce SŠ Sabinov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 18. 4. do 30. 6. 2019) (381,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (252,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa GEO a TSV ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (254,8 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk