Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2019, pondelok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
12. 07. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
12. 07. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Šrobárova, Prešov - prihlásiť sa do 15. 8. 2019 (zverej. od 19. 7. do 15. 8. 2019) (205,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – BIO ZŠ Šrobárova, Prešov - prihlásiť sa do 15. 8. 2019 (zverej. od 19. 7. do 15. 8. 2019) (208,4 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach pedagogických asistentov MŠ Pečovská Nová Ves - prihlásiť sa do 2. 8. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 19. 7. do 2. 8. 2019) (829,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga, školského psychológa alebo sociálneho pedagóga MŠ Pečovská Nová Ves - prihlásiť sa do 2. 8. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 19. 7. do 2. 8. 2019) (819,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa TSV - SPŠE Prešov - prihlásiť sa do 19. 7. 2019 (zverej. od 19. 7. do 19. 7. 2019) (519,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto zástupcu riaditeľa SPŠE Prešov - prihlásiť sa do 19. 7. 2019 (zverej. od 19. 7. do 19. 7. 2019) (517,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Radvanovce - prihlásiť sa do 9. 8. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 17. 7. 2019 do 9. 8. 2019) (365,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Fintice - prihlásiť sa do 6. 8. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 17. 7. 2019 do 6. 8. 2019) (233,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa CHE a BIO, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča, Prešov - prihlásiť sa do 21. 8. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 17. 7. 2019 do 21. 8. 2019) (84,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na gitare ZUŠ Humenné – nástup 2. 9. 2019 (zverej. od 17. 7. do 2. 9. 2019) (282,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie (ANJ), vychovávateľa ŠKD, uč. pre nižšie sek. vzdelávanie TV, SJL, AJ,INF, Tch ZŠ Mirka Nešpora, Prešov- prihlásiť sa do 12. 8. 2019 (zverej. od 17. 7. do 12. 8. 2019) (245,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Dubovica - prihlásiť sa do 25. 7. 2019 (zverej. od 16. 7. do 25. 7. 2019) (130,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie MŠ, ul. Perečínska, Snina - prihlásiť sa do 6. 8. 2019 do 8:00 hod. (zverej. od 16. 7. do 6. 8. 2019) (243,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie MŠ, ul. Gen. Svobodu, Svidník - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 16. 7. do 23. 8. 2019) (168,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa základnej školy Podsadek - prihlásiť sa do 5. 8. 2019 do 9:00 hod. (zverej. od 15. 07. do 5. 08. 2019) (144,6 kB) pdf
Informácia o 3 voľných pracovných miestach - učiteľa/ky MŠ, upratovačky a kuchárky v školskej jedálni, ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves - prihlásiť sa do 19. 7. 2019 do 16:00 hod. (zverej. od 15. 7. 2019 do 19. 7. 2019) (962,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie CHE –MAT SOŠ Lipany - prihlásiť sa do 13. 8. 2019 (zverej. od 12. 7. do 13. 8. 2019) (185,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ŠZŠ Kežmarok - prihlásiť sa do 22. 7. 2019 (zverej. od 12. 7. do 22. 7. 2019) (216,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ŠZŠ Kežmarok - prihlásiť sa do 22. 7. 2019 (zverej. od 12. 7. do 22. 7. 2019) (217,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta ŠZŠ Kežmarok - prihlásiť sa do 22. 7. 2019 (zverej. od 12. 7. do 22. 7. 2019) (218,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie SŠI Snina - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 12. 7. do 26. 8. 2019) (132,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta SŠI Snina - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 12. 7. do 26. 8. 2019) (132,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia SJL, DEJ, TSV, ANJ, ZŠ s MŠ Holumnica - prihlásiť sa do 25. 7. 2019 (zverej. od 12. 7. 2019 do 25. 7. 2019) (204,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta /ky , ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 18. 8. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 12. 7. 2019 do 18. 8. 2019) (196,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy pre odbor predavač, SOŠOS Mierová 1973/79, Humenné - prihlásiť sa do 19. 7. 2019 (zverej. od 12. 7. 2019 do 19. 7. 2019) (279,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa MŠ, MŠ Tatranská 21, Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 11. 7. 2019 do 31. 7. 2019) (484,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Šmeralova, Prešov - prihlásiť sa do 15. 8. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 11. 7. do 15. 8. 2019) (316,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – MAT ZŠ Šmeralova, Prešov - prihlásiť sa do 15. 8. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 11. 7. do 15. 8. 2019) (317,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie MŠ Antona Prídavka, Prešov - prihlásiť sa do 25. 7. 2019 (zverej. od 11. 7. do 25. 7. 2019) (234,2 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Forbasy 16 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 9. 7. 2019 do 31. 7. 2019) (889,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky pre primárne vzdelávanie, ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina - prihlásiť sa do 15. 8. 2019 (zverej. od 9. 7. 2019 do 15. 8. 2019) (214,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa v školskom internáte, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 7. 8. 2019 (zverej. od 9. 7. 2019 do 7. 8. 2019) (220,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky MŠ, ZŠ s MŠ Udavské - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 do 10:00 hod. (zverej. od 9. 7. 2019 do 16. 8. 2019) (229,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky pre predprimárne vzdelávanie, 60% pracovný úväzok, MŠ Sabinovská 22A Prešov - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 9. 7. 2019 do 31. 7. 2019) (236,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky pre predprimárne vzdelávanie, 100% pracovný úväzok, MŠ Sabinovská 22A Prešov - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 9. 7. 2019 do 31. 7. 2019) (235,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky ANJ a NEJ, ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 9. 7. 2019 do 31. 7. 2019) (188,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 8. 7. do 31. 7. 2019) (146,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných zdravotníckych predmetov pre stredné odborné vzdelávanie SZŠ milosrdného Samaritána Svidník - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 8. 7. do 31. 7. 2019) (517,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta, sociálneho pedagóga ZŠ Torysa - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 8. 7. do 31. 7. 2019) (290,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa SJaL/HUV ZŠ s MŠ Hertník – prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 8. 7. do 31. 7. 2019) (157,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa – vedenie záujmových útvarov športového zamerania ABC – Centrum voľného času Prešov - prihlásiť sa do 25. 7. 2019 (zverej. od 8. 7. do 25. 7. 2019) (273,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa telesnej výchovy SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 28. 6. do 31. 7. 2019) (193,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ Jankovce - prihlásiť sa do 2. 8. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 27. 6. do 2. 8. 2019) (1,3 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa výtvarnej výchovy ZUŠ Snina - prihlásiť sa do 26. 7. 2019 (zverej. od 27. 6. do 26. 7. 2019) (110,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy - záhradníka, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 21. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (176,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ Sibírska 42, Prešov – prihlásiť sa do 16. 8 2019 (zverej. od 21. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (401,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa aprobácia ANJ samostatne alebo s iným predmetom, SOŠP Andyho Warhola Medzilaborce - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 20. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (89,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia RJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (48,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia MAT-BIO, ZŠ Toporec – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (207,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy - murára, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (177,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach majstra odbornej výchovy - krajčírky, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (177,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľov odborných predmetov s aprobáciou VV, INF, MAT, ANJ, SSŠ ul. Biela voda 2, Kežmarok - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 7. 2019) (170,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky druhého stupňa ZŠ s aprobáciou ANJ, TECH, HV, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (195,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (192,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste kuchára/ky v školskej jedálni, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 13. 6. 2019 do 28. 8. 2019) (139,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (49,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa tanečného odboru, ZUŠ Ľubica - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 8. 2019) (429,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbára, ZŠ Komenského 2, Svit – nástup od 22. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 22. 8. 2019) (66,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky ANJ, ZŠ Sibírska 42, Prešov - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (400,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky FYZ, ZŠ Sibírska 42, Prešov - prihlásiť sa do 16. 8. 2019 (zverej. od 5. 6. 2019 do 16. 8. 2019) (401,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na akordeóne ZUŠ Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 15. 4. do 31. 7. 2019) (180,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (252,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa GEO a TSV ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce od 2. 9. 2019 - prihlásiť sa do 31. 7. 2019 (zverej. od 2. 5. do 31. 7. 2019) (254,8 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk