Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 12. november 2019, utorok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
24. 09. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
23. 09. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ky všeobecnovzdelávacích predmetov - MAT Hotelová akadémia Prešov - žiadosti doručiť ihneď (zverej. od 8. 11. 2019) (170,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ Drienovská Nová Ves 1.- 4. ročník - prihlásiť sa do 29. 11. 2019 do 13:00 hod. (zverej. od 8. 11. 2019 do 29. 11. 2019) (137,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Bukovce - prihlásiť sa do 28. 11. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 7. 11. 2019 do 28. 11. 2019) (247,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa s aprobáciou SJL a ON, SPŠS Duklianska 1, Prešov - prihlásiť sa do 29. 11. 2019, (zverej. od 7. 11. 2019 do 29. 11. 2019) (210,4 kB) pdf
Výberové konania na miesto riaditeľa MŠ v Uzovských Pekľanoch – prihlásiť sa do 20. 11. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 5. 11. do 20. 11. 2019) (210,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – SJL ZŠ s MŠ Terňa - prihlásiť sa do 11. 11. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 5. 11. do 11. 11. 2019) (195,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach školského špeciálneho pedagóga a 1 školského psychológa MŠ Rakúsy - prihlásiť sa do 11. 11. 2019 (zverej. od 5. 11. do 11. 11. 2019) (467,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľky v školskom klube Cirkevná spojená škola v Bardejove - prihlásiť sa do 21. 11. 2019 (zverej. od 4. 11. do 21. 11. 2019) (723,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa/sociálneho pedagóga/školského špeciálneho pedagóga MŠ Banské - prihlásiť sa do 15. 11. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 4. 11. do 15. 11. 2019) (286,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky CVČ Nižný Slavkov - prihlásiť sa do 20. 11. 2019 (zverej. od 29. 10. 2019 do 20. 11. 2019) (628,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Babie - prihlásiť sa do 18. 11. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 29. 10. 2019 do 18. 11. 2019) (344,4 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky ZŠ s MŠ Nižný Slavkov - prihlásiť sa do 20. 11. 2019 (zverej. od 28. 10. 2019 do 20. 11. 2019) (544,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa s aprobáciou HUV/BIO a od decembra 2019 učiteľa s aprobáciou TSV/BIO, ZŠ v Marhani, zverej. 28. 10. 2019 (192,1 kB) pdf
Výberové konania na miesto riaditeľa ZŠ v Ľutine – prihlásiť sa do 12. 11. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 22. 10. do 12. 11. 2019) (215,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy, SOŠE Poprad - Matejovce – prihlásiť sa ihneď, zverej. 22. 10. 2019 (186,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – murár a stavebná výroba SOŠ Stará Ľubovňa (zverej. od 17. 10. 2019) (479,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ Toporec – od 1. 1. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (204,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, ZŠ Toporec – od 1. 1. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie aprobácia elektrotech. predmety so zameraním na IT, SOŠE Stropkov – prihlásiť sa do 15. 11. 2019 (zverej. od 7. 10. 2019 do 15. 11. 2019) (229,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ZUŠ – hra na klavíri a husliach CZUŠ sv. Mikuláša , Prešov - prihlásiť sa do 14. 11. 2019 (zverej. od 7. 10. do 14. 11. 2019) (301,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie ZŠsMŠ Rakúsy - nástup ihneď (zverej. od 7. 10. 2019) (192,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup ihneď (zverej. od 3. 10. 2019) (44,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov špeciálnej školy ŠZŠ Spišská Belá - (zverej. od 24. 9. 2019 do 28. 2. 2020) (134,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, SŠ Letná ulica Poprad – nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (472,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre ZUŠ hudobné odbory, SŠ Letná ulica Poprad – hra na flautu - nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (478,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského psychológa, SŠ Letná ulica Poprad – nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (485,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kravany – prihlásiť sa do 22. 11. 2019 (zverej. od 18. 9. 2019 do 22. 11. 2019) (229,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa ihneď, zverej. 11. 9. 2019 (46,4 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk