Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
12. 08. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
12. 08. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľných miestach pedagogického asistenta učiteľa a učiteľa II. stupňa ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením ZŠ v Marhani - prihlásiť sa do 27. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 27. 8. 2019) (128,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Prostějovská, Prešov - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 26. 8. 2019) (1,9 MB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne alebo nižšie stredné vzdelávanie – VYV ZŠ s MŠ Sedliská - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 do 10:00 hod. (zverej. od 22. 8. do 26. 8. 2019) (142,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 23. 8. 2019) (216,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 23. 8. 2019) (217,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ Kučín - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 23. 8. 2019) (229,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ v Červenici - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 22. 8. do 26. 8. 2019) (317,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 22. 8. do 1. 9. 2019) (49,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ J. M. Petzvala, Spišská Belá – ponuka platí do 30. 8. 2019 (zverej. od 21. 8. do 30. 8. 2019) (189,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa matematiky SOŠ technická Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 21. 8. do 28. 8. 2019) (236,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Lada - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 19. 8. do 22. 8. 2019) (333,0 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Sibírska Prešov - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 23. 8. 2019) (402,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – AJ+HV ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 22. 8. 2019) (461,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 22. 8. 2019) (471,1 kB) pdf
Informácia o 3 voľných miestach učiteliek pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 23. 8. 2019) (367,7 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie – AJ + VV, SJL ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 26. 8. 2019) (371,4 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov MŠ Zemplínska 2, Prešov – prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 13. 8. do 23. 8. 2019) (193,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ Cabov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 12. 8. do 31. 8. 2019) (122,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Široké - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 12. 8. do 23. 8. 2019) (392,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – stavebná výroba SŠ Sabinov - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 12. 8. do 23. 8. 2019) (141,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie NJ + SJaL ZŠ Široké - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 23. 8. 2019) (217,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ sv. Terézie z Lisieux, Humenné - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (214,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie VYV-ANJ ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (338,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa so špeciálnou pedagogikou ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Ladomirová - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (296,6 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, učiteľa CHEM a učiteľa SjL, ZŠ s MŠ Plavnica – prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 6. 8. 2019 do 23. 8. 2019) (147,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov, SOŠT Prešov – prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 2. 8. 2019 do 28. 8. 2019) (218,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia BIO, GEG, ZŠ Važecká 11, Prešov – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (69,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia ANJ, ZŠ Važecká 11, Prešov – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (68,0 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kolačkov – prihlásiť sa do 31. 8. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (197,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na gitare ZUŠ Humenné – nástup 2. 9. 2019 (zverej. od 17. 7. do 2. 9. 2019) (282,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia RJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (48,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia MAT-BIO, ZŠ Toporec – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (207,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky druhého stupňa ZŠ s aprobáciou ANJ, TECH, HV, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (195,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (192,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste kuchára/ky v školskej jedálni, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 13. 6. 2019 do 28. 8. 2019) (139,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (49,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa tanečného odboru, ZUŠ Ľubica - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 8. 2019) (429,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbára, ZŠ Komenského 2, Svit – nástup od 22. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 22. 8. 2019) (66,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk