Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2019, piatok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
24. 09. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
23. 09. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Radvanovce – prihlásiť sa do 9. 1. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 12. 2019 do 9. 1. 2020) (373,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre 2. stupeň ZŠ – SJ – Dejepis – ZŠ Kukučínova ul., Vranov nad Topľou – nástup 9. 1. 2020 (zverej. od 11. 12. 2019 do 30. 5. 2020) (175,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ky pre 2. stupeň ZŠ – MAT – ZŠ Budovateľská ul., Snina – ukončenie VK 17. 12. 2019 (zverej. od 11. 12. do 17. 12. 2019) (244,1 kB) pdf
Informácia o voľných miestach pedagogického asistenta učiteľa a školského psychológa ZŠ v Kurime – prihlásiť sa do 16. 12. 2019 (zverej. od 11. 12. do 16. 12. 2019) (211,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Kravany – prihlásiť sa do 20. 12. 2019 (zverej. od 6. 12. do 20. 12. 2019) (228,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné všeobecné vzdelávanie Fyzika Gymnázium Giraltovce - voľné miesto od 1. 1. 2020 (zverej. od 3. 12. do 31. 12. 2019) (552,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie SJ, Dejepis ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela Poprad – nástup od 8. 1. 2020 (zverej. od 3. 12. do 8. 1. 2020) (192,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie Informatika a AJ ZŠ s MŠ Kapušany – prihlásiť sa do 18. 12. 2019 (zverej. od 3. 12. do 18. 12. 2019) (133,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie Fyzika, Informatika ZŠ s MŠ Orlov – prihlásiť sa do 20. 1. 2020 (zverej. od 3. 12. 2019 do 20. 1. 2020) (374,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre 1. stupeň ZŠ - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – voľné miesto od 1. 2. 2020 (zverej. od 27. 11. 2019 do 31. 1. 2020) (443,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ky všeobecnovzdelávacích predmetov - MAT Hotelová akadémia Prešov - žiadosti doručiť ihneď (zverej. od 8. 11. 2019) (170,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa s aprobáciou HUV/BIO a od decembra 2019 učiteľa s aprobáciou TSV/BIO, ZŠ v Marhani, zverej. 28. 10. 2019 (192,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy, SOŠE Poprad - Matejovce – prihlásiť sa ihneď, zverej. 22. 10. 2019 (186,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – murár a stavebná výroba SOŠ Stará Ľubovňa (zverej. od 17. 10. 2019) (479,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ Toporec – od 1. 1. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (204,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, ZŠ Toporec – od 1. 1. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie ZŠsMŠ Rakúsy - nástup ihneď (zverej. od 7. 10. 2019) (192,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup ihneď (zverej. od 3. 10. 2019) (44,5 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov špeciálnej školy ŠZŠ Spišská Belá - (zverej. od 24. 9. 2019 do 28. 2. 2020) (134,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, SŠ Letná ulica Poprad – nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (472,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre ZUŠ hudobné odbory, SŠ Letná ulica Poprad – hra na flautu - nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (478,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského psychológa, SŠ Letná ulica Poprad – nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (485,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa ihneď, zverej. 11. 9. 2019 (46,4 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk