Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. august 2019, utorok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
12. 08. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
12. 08. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ Lada - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 19. 8. do 22. 8. 2019) (333,0 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Sibírska Prešov - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 23. 8. 2019) (402,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho / sociálneho pedagóga MŠ Bystré - prihlásiť sa do 21. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 21. 8. 2019) (597,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – AJ+HV ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 22. 8. 2019) (461,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Holčíkovce - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 16. 8. do 22. 8. 2019) (471,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ŠKD ZŠ Petrovany - prihlásiť sa do 20. 8. 2019 (zverej. od 15. 8. do 20. 8. 2019) (384,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – CH a BIO ZŠ Petrovany - prihlásiť sa do 20. 8. 2019 (zverej. od 15. 8. do 20. 8. 2019) (386,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných výtvarných predmetov v SUŠ, Vodárenská 3, Prešov – prihlásiť sa do 21. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 21. 8. 2019) (319,9 kB) pdf
Informácia o 3 voľných miestach učiteliek pre predprimárne vzdelávanie ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 23. 8. 2019) (367,7 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov pre nižšie stredné vzdelávanie – AJ + VV, SJL ZŠ s MŠ Poprad - Matejovce - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 14. 8. do 26. 8. 2019) (371,4 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov MŠ Zemplínska 2, Prešov – prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 13. 8. do 23. 8. 2019) (193,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie - BIO ZŠ s MŠ Šarišské Dravce - prihlásiť sa do 19. 8. 2019 (zverej. od 13. 8. do 19. 8. 2019) (208,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ Cabov – nástup 1. 9. 2019 (zverej. od 12. 8. do 31. 8. 2019) (122,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Široké - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 12. 8. do 23. 8. 2019) (392,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – stavebná výroba SŠ Sabinov - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 12. 8. do 23. 8. 2019) (141,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie NJ + SJaL ZŠ Široké - prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 23. 8. 2019) (217,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných umeleckých predmetov SOŠS, Košická 20, Prešov - prihlásiť sa do 21. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 21. 8. 2019) (155,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa MŠ sv. Terézie z Lisieux, Humenné - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (214,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie VYV-ANJ ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (338,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa so špeciálnou pedagogikou ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Matice slovenskej 13, Prešov - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (341,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta učiteľa ZŠ Ladomirová - prihlásiť sa do 22. 8. 2019 (zverej. od 9. 8. do 22. 8. 2019) (296,6 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach učiteľa pre predprimárne vzdelávanie, učiteľa CHEM a učiteľa SjL, ZŠ s MŠ Plavnica – prihlásiť sa do 23. 8. 2019 (zverej. od 6. 8. 2019 do 23. 8. 2019) (147,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa aprobácia TSV, SOŠT Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 19. 8. 2019 (zverej. od 2. 8. 2019 do 19. 8. 2019) (154,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy pre strojárske predmety, SOŠT Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 19. 8. 2019 (zverej. od 2. 8. 2019 do 19. 8. 2019) (153,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov, SOŠT Prešov – prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 2. 8. 2019 do 28. 8. 2019) (218,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste majstra odbornej výchovy, SOŠS Majstra Pavla Levoča – prihlásiť sa do 20. 8. 2019 (zverej. od 2. 8. 2019 do 20. 8. 2019) (624,9 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ Doľany - prihlásiť sa do 19. 8. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 31. 7. 2019 do 19. 8. 2019) (499,0 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky Súkromného CVČ v Podhoranoch - prihlásiť sa do 20. 8. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 20. 8. 2019) (68,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa/ky Súkromnej ZUŠ v Podhoranoch - prihlásiť sa do 20. 8. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 20. 8. 2019) (76,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia BIO, GEG, ZŠ Važecká 11, Prešov – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (69,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia ANJ, ZŠ Važecká 11, Prešov – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (68,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste psychológa, CPPPaP Stropkov - prihlásiť sa do 20. 8. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 20. 8. 2019) (218,7 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľov pre predprimárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kolačkov – prihlásiť sa do 31. 8. 2019 (zverej. od 23. 7. 2019 do 31. 8. 2019) (197,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa CHE a BIO, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča, Prešov - prihlásiť sa do 21. 8. 2019 do 14:00 hod. (zverej. od 17. 7. 2019 do 21. 8. 2019) (84,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa hry na gitare ZUŠ Humenné – nástup 2. 9. 2019 (zverej. od 17. 7. do 2. 9. 2019) (282,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia RJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (48,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia MAT-BIO, ZŠ Toporec – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (207,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky druhého stupňa ZŠ s aprobáciou ANJ, TECH, HV, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (195,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky, ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela, Poprad – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 19. 6. 2019 do 31. 8. 2019) (192,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste kuchára/ky v školskej jedálni, SOŠT Prešov - prihlásiť sa do 28. 8. 2019 (zverej. od 13. 6. 2019 do 28. 8. 2019) (139,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 9. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 1. 9. 2019) (49,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa tanečného odboru, ZUŠ Ľubica - prihlásiť sa do 26. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 26. 8. 2019) (429,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste údržbára, ZŠ Komenského 2, Svit – nástup od 22. 8. 2019 (zverej. od 7. 6. 2019 do 22. 8. 2019) (66,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ZUŠ so zameraním na tanec, ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho Spišská Belá, nástup škol. rok 2019/2020 (zverej. 7. 3. 2019) (145,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie (MAT) ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami (zverej. od 15. 3. 2019) (42,6 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk