Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
24. 09. 2019

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
23. 09. 2019

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o 2 voľných miestach škol. špec. pedagóga a 1 x škol. psychológa ZŠ s MŠ Rakúsy - prihlásiť sa do 25. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 25. 10. 2019) (467,1 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ s MŠ v Zlatom - prihlásiť sa do 5. 11. 2019 do 15:00 hod. (zverej. od 17. 10. do 5. 11. 2019) (144,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa/ky na školskom internáte SZŠ, Lipová ul. Humenné - prihlásiť sa do 25. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 25. 10. 2019) (140,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ZŠ s MŠ Sedlice - prihlásiť sa do 21. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 21. 10. 2019) (192,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta ZŠ, ul. Matice slovenskej Prešov - prihlásiť sa do 25. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 25. 10. 2019) (337,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta ZŠ s MŠ Sedlice - prihlásiť sa do 21. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 21. 10. 2019) (192,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – potravinárska výroba SŠ Sabinov – prihlásiť sa do 22. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 22. 10. 2019) (140,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy – murár a stavebná výroba SOŠ Stará Ľubovňa (zverej. od 17. 10. 2019) (479,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste hlavného majstra (IT) odbornej výchovy SOŠ technická Poprad - prihlásiť sa do 31. 10. 2019 (zverej. od 17. 10. do 31. 10. 2019) (242,7 kB) pdf
Informácia o 1 voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga alebo školského psychológa, MŠ Banské – prihlásiť sa do 18. 10. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 15. 10. 2019 do 18. 10. 2019) (285,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga, ZŠ Važecká Prešov – prihlásiť sa do 21. 10. 2019, (zverej. od 15. 10. 2019 do 21. 10. 2019) (77,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa, CSŠ Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 30. 10. 2019 (zverej. od 15. 10. 2019 do 30. 10. 2019) (659,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa aprobácia RJ a OBN, CSŠ Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 30. 10. 2019 (zverej. od 15. 10. 2019 do 30. 10. 2019) (680,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste ekonóma ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja Haligovce - prihlásiť sa do 31. 10. 2019 (zverej. od 11. 10. do 31. 10. 2019) (252,7 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa MŠ Hôrka - prihlásiť sa do 31. 10. 2019 do 12:00 hod. (zverej. od 11. 10. do 31. 10. 2019) (212,9 kB) pdf
Informácia o voľných miestach vychovávateľa v ŠKD a učiteľa pre primárne vzdelávanie ZŠ Davidov - termín osobného pohovoru 25. 10. 2019 (zverej. od 9. 10. do 25. 10. 2019) (411,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,5 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa ANJ, ZŠ Toporec – od 1. 1. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (204,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, ZŠ Toporec – od 1. 1. 2020, zverej. 8. 10. 2019 (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie aprobácia elektrotech. predmety so zameraním na IT, SOŠE Stropkov – prihlásiť sa do 15. 11. 2019 (zverej. od 7. 10. 2019 do 15. 11. 2019) (229,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ZUŠ – hra na klavíri a husliach CZUŠ sv. Mikuláša , Prešov - prihlásiť sa do 14. 11. 2019 (zverej. od 7. 10. do 14. 11. 2019) (301,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie – MAT ZŠsMŠ Tuhrina - prihlásiť sa do 18. 10. 2019 (zverej. od 7. 10. do 18. 10. 2019) (185,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie ZŠsMŠ Rakúsy - nástup ihneď (zverej. od 7. 10. 2019) (192,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – nástup ihneď (zverej. od 3. 10. 2019) (44,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa španielskeho jazyka SSŠ EES Súkromné gymnázium Prešov - prihlásiť sa do 30. 10. 2019 (zverej. od 27. 9. do 30. 10. 2019) (225,8 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach učiteľov špeciálnej školy ŠZŠ Spišská Belá - (zverej. od 24. 9. 2019 do 28. 2. 2020) (134,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta učiteľa, SŠ Letná ulica Poprad – nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (472,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre ZUŠ hudobné odbory, SŠ Letná ulica Poprad – hra na flautu - nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (478,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského psychológa, SŠ Letná ulica Poprad – nástup ihneď, zverej. 24. 9. 2019 (485,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie, ZŠ s MŠ Kravany – prihlásiť sa do 22. 11. 2019 (zverej. od 18. 9. 2019 do 22. 11. 2019) (229,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa ihneď, zverej. 11. 9. 2019 (46,4 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk