Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. august 2020, piatok
 

Pracovné príležitosti

Slobodný prístup k informáciám  |  Vedúci zamestnanci  |  Pracovné príležitosti

:


Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov v Prešovskom kraji
14. 08. 2020

Voľné miesta pedagogických a odborných zamestnancov uvádza škola alebo školské zariadenie v rozsahu podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov.  Za informácie zverejnené na tejto stránke zodpovedajú zamestnávatelia, ktorí informujú o voľnom pracovnom mieste. V prípade...

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na OÚ Prešov
14. 08. 2020

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta na Okresnom úrade Prešov sú zverejňované na stránke Ministerstva vnútra v časti Pracovné príležitosti

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa/ky v Základnej škole s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, Poprad – Matejovce – prihlásiť sa do 26. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 26. 8. 2020) (406,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ZŠ v Základnej škole, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 20. 8. 2020) (359,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa materskej školy v Základnej škole s materskou školou Sedliská – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 21. 8. 2020) (143,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta (ZŠ) v Základnej škole s materskou školou Sedliská – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 21. 8. 2020) (145,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta (MŠ) v Základnej škole s materskou školou Sedliská – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 21. 8. 2020) (145,3 kB) pdf
Informácia o voľných miestach v Súkromnej základnej škole, Dukelská 33, Giraltovce - školský špeciálny pedagóg, pedagogický asistent a školský psychológ – prihlásiť sa do 19. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 19. 8. 2020) (359,6 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Kolačkov – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 17. 8. 2020) (196,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa v Základnej škole, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 20. 8. 2020) (62,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa v Základnej škole s materskou školou Kolonica – prihlásiť sa do 24. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 24. 8. 2020) (100,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ZUŠ (hudobný odbor hra na husle) v Základnej umeleckej škole A. A. Ljubimova, Mierová 328/8, Medzilaborce – prihlásiť sa do 7. 9. 2020 (zverej. od 14. 8. do 7. 9. 2020) (210,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa ZUŠ (hudobný odbor hra na dychové nástroje ) v Základnej umeleckej škole A. A. Ljubimova, Mierová 328/8, Medzilaborce – prihlásiť sa do 7. 9. 2020 (zverej. od 14. 8. do 7. 9. 2020) (210,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre predprimárne vzdelávanie v Základnej škole s materskou školou Fintice – prihlásiť sa do 18. 8. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 18. 8. 2020) (383,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga v Základnej škole, Ul. 17. novembra 31, Sabinov – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 20. 8. 2020) (211,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga v Základnej škole s materskou školou Udavské – prihlásiť sa do 19. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 19. 8. 2020) (228,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga v Súkromnej materskej škole, Plzenská 11, Prešov – prihlásiť sa do 24. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 24. 8. 2020) (197,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa v Základnej škole, Ul. 17. novembra 31, Sabinov – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 20. 8. 2020) (211,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta/asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole, Pugačevova 1381/7, Humenné – prihlásiť sa do 18. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 18. 8. 2020) (202,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Základnej škole s materskou školou Kolonica – prihlásiť sa do 24. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 24. 8. 2020) (101,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Základnej škole Holčíkovce – prihlásiť sa do 19. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 19. 8. 2020) (57,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Súkromnej materskej škole, Plzenská 11, Prešov – prihlásiť sa do 24. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 24. 8. 2020) (197,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta pre žiaka so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole s materskou školou Udavské – prihlásiť sa do 19. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 19. 8. 2020) (228,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa v Základnej škole, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 20. 8. 2020) (64,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením v Základnej škole, Ul. 17. novembra 31, Sabinov – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 20. 8. 2020) (211,7 kB) pdf
Informácia o dvoch voľných miestach asistenta učiteľa v Spojenej škole internátnej, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 31. 8. 2020 (zverej. od 14. 8. do 31. 8. 2020) (293,0 kB) pdf
Informácia o dvoch voľných miestach asistenta učiteľa v Materskej škole, Budovateľská 2205/12, Snina – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 14. 8. do 17. 8. 2020) (234,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Základnej škole Šarišská Poruba – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 17. 8. 2020) (127,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa v školskom klube detí v Základnej škole s materskou školou Vydrník – prihlásiť sa do 26. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 13. 8. do 26. 8. 2020) (634,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Červená Voda – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 20. 8. 2020) (292,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa I. stupňa ZŠ v obci Kamenná Poruba – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 21. 8. 2020) (193,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľ/ky odborných technologických predmetov v Hotelovej akadémii, Baštová 32, Prešov – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 21. 8. 2020) (271,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 20. 8. 2020) (272,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 20. 8. 2020) (273,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta - Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 20. 8. 2020) (272,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste sociálneho pedagóga v Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá – ponuka platí do 28. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 28. 8. 2020) (187,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste psychológa a školského psychológa v Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá – ponuka platí do 28. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 28. 8. 2020) (187,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta, asistenta učiteľa v Základnej škole J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá – ponuka platí do 28. 8. 2020 (zverej. od 13. 8. do 28. 8. 2020) (188,7 kB) pdf
Informácia o voľných miestach v Cirkevnej ZŠ sv. Petra a Pavla, Hrnčiarska 795/61, Stropkov – ped. asistent, vychov. v škol. klube detí, učiteľ pre prim. vzdel., učiteľ špec. triedy – prihlásiť sa do 20. 8. 2020 (zverej. od 12. 8. do 20. 8. 2020) (492,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky materskej školy v Základnej škole s materskou školou, Hlavná 113/68, Terňa – prihlásiť sa do 18. 8. 2020 do 10:00 hod. (zverej. od 12. 8. do 18. 8. 2020) (117,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa anglického jazyka v Strednej odbornej škole služieb, Košická 20, Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 12. 8. do 14. 8. 2020) (154,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľ/ky II. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika v Základnej škole s materskou školou Tuhrina – prihlásiť sa do 19. 8. 2020 do 13:00 hod. (zverej. od 12. 8. do 19. 8. 2020) (35,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa v Základnej škole, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov – nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 12. 8. do 31. 8. 2020) (422,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Základnej škole, Nám. kpt. Nálepku 12, Drienov – nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 12. 8. do 31. 8. 2020) (426,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ (matematika) v Základnej škole Petrovany – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 11. 8. do 21. 8. 2020) (384,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľky v školskom klube detí v Spojenej škole, Matice slovenskej 11, Prešov – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 11. 8. do 21. 8. 2020) (374,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pomocnej vychovávateľky v špeciálnej materskej škole v Spojenej škole, Matice slovenskej 11, Prešov – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 11. 8. do 21. 8. 2020) (357,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v Špeciálnej základnej škole, Zimná 21, Spišská Belá – prihlásiť sa do 31. 8. 2020 (zverej. od 11. 8. do 31. 8. 2020) (135,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre primárne vzdelávanie v Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 15. 8. 2020) (213,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou nemecký jazyk v Základnej škole - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 7. 8. do 17. 8. 2020) (181,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 15. 8. 2020) (215,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa v Základnej škole, Mirka Nešpora 2, Prešov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 15. 8. 2020) (215,4 kB) pdf
Informácia o 3 voľných miestach (pedag. asistent pre žiakov so zdrav. znevýh., pedagog. asistent a škol. špec. pedagóg - učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) v Základnej škole, Budovateľská 1992/9, Snina – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 7. 8. do 14.8.2020) (325,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/učiteľky pre primárne vzdelávanie v Základnej škole, Komenského 2, Svit – prihlásiť sa do 16. 8. 2020 (zverej. od 5. 8. do 16. 8. 2020) (171,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy v odbornom učilišti - zameranie záhradník, ovocinár, sadovník v Spojenej škole internátnej, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 5. 8. do 21. 8. 2020) (294,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa/ľky pre II. stupeň ZŠ - fyzika, chémia, informatika v Základnej škole s materskou školou Lemešany – prihlásiť sa do 24. 8. 2020 (zverej. od 4. 8. do 24. 8. 2020) (223,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa všeobecno-vzdelávacích predmetov s aprobáciou telesná a športová výchova v Strednej odbornej škole technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 4. 8. do 14. 8. 2020) (754,7 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa I. stupňa ZŠ v Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 4. 8. do 14. 8. 2020) (480,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky ŠZŠI v Spojenej škole internátnej, Palárikova 1602/1, Snina - prihlásiť sa do 24.08.2020 (zverej. od 4.08.2020 do 24.08.2020) (154,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta/ky v Spojenej škole internátnej, Palárikova 1602/1, Snina - prihlásiť sa do 24.08.2020 (zverej. od 4.08.2020 do 24.08.2020) (154,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogický asistent, ZŠ s MŠ Krivany - prihlásiť sa do 12.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 12.08.2020) (379,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky odborných strojárskych predmetov v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (260,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky anglického jazyka v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (260,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa/ky informatiky a odborných IT predmetov/ majstra odbornej výchovy v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (186,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste zástupcu pre praktické vyučovanie v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (262,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste vychovávateľa/ky na školskom internáte v SOŠ technickej, Kukučínova 483/12, Poprad - prihlásiť sa do 17.08.2020 (zverej. od 3.08.2020 do 17.08.2020) (258,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste psychológ, Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 24.08.2020 (zverej. od 31.07.2020 do 24.08.2020) (441,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste asistenta učiteľa v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - prihlásiť sa do 31.08.2020 (zverej. od 31.07.2020 do 31.08.2020) (432,7 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre I. stupeň ZŠ v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - prihlásiť sa do 31.08.2020 (zverej. od 31.07.2020 do 31.08.2020) (434,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga MŠ v obci Podhorany - prihlásiť sa do 14.08.2020 do 14:00 hod. (zverej. od 30.07.2020 do 14.08.2020) (530,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka 2. stupňa ZŠ (BIO - CHE) ZŠ Široké - prihlásiť sa do 19.08.2020 (zverej. od 30.07.2020 do 19.08.2020) (216,9 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ/ka 2. stupňa ZŠ (MAT - CHE) ZŠ Široké - prihlásiť sa do 19.08.2020 (zverej. od 30.07.2020 do 19.08.2020) (216,7 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v obci Víťaz - prihlásiť sa do 17.08.2020 do 16:00 hod. (zverej. od 30.07.2020 do 17.08.2020) (439,7 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa MŠ v Milpoši - prihlásiť sa do 18.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 27.07.2020 do 18.08.2020) (856,4 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy v odbore lesná výroba, Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa - prihlásiť sa do 20.08.2020 (zverej. od 27.07.2020 do 20.08.2020) (370,8 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca, ZŠ Milpoš - prihlásiť sa do 14.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 22.07.2020 do 14.08.2020) (647,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste pedagogického asistenta, Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa 3, Levoča - prihlásiť sa do 18.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 18.08.2020) (136,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa, Špeciálna základná škola, Fraňa Kráľa 3, Levoča - prihlásiť sa do 18.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 18.08.2020) (137,4 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste majster odbornej výchovy pre potravinárske odbory, SOŠ agropotravinárska a technická, Kežmarok - prihlásiť sa do 31.08.2020 (zverej. od 22.07.2020 do 31.08.2020) (268,9 kB) pdf
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste školský špeciálny pedagóg alebo školský psychológ, ZŠ s MŠ Vydrník - prihlásiť sa do 20.08.2020 do 12:00 hod. (zverej. od 22.07.2020 do 20.08.2020) (732,5 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky MŠ Jakubova Voľa 52, 082 56 Pečovská Nová Ves - prihlásiť sa do 17.08.2020 do 15:30 hod. (zverej. od 17.07.2020 do 17.08.2020) (405,8 kB) pdf
Informácia o 2 voľných pracovných miestach učiteľa praktickej školy, Spojená škola, Kostolné námestie 28, Kežmarok - prihlásiť sa do 26.08.2020 (zverej. od 17.07.2020 do 26.08.2020) (210,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie v aprobácii elektrotechnické predmety so zameraním na IT, Stredná odborná škola elektrotechnická, Stropkov – prihlásiť sa do 15. 8. 2020 (zverej. od 8. 7. do 15. 8. 2020) (180,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy pre strojárske odbory, Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 8. 7. do 14. 8. 2020) (758,6 kB) pdf
Informácie o voľných miestach učiteľov v hudobnom odbore hra na gitaru, hra na klavír a korepetítor v ZUŠ, Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 21. 8. 2020) (481,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou matematika - informatika v Základnej škole, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou – prihlásiť sa do 21. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 21. 8. 2020) (279,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou telesná výchova v Základnej škole, Školská 7/6, Toporec – nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 2. 7. do 1. 9. 2020) (203,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce – prihlásiť sa do 17. 8. 2020 (zverej. od 2. 7. do 17. 8. 2020) (321,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - spracúvanie dreva v Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok – nástup 15. 9. 2020 (zverej. od 2. 7. do 14. 9. 2020) (128,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou biológia - chémia v Základnej škole Drienov - nástup 1. 9. 2020 (zverej. od 26. 6. do 31. 8. 2020) (239,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy (čašník, servírka) v Súkromnej spojenej škole, Biela voda 2, Kežmarok – nástup 14. 9. 2020 (zverej. od 25. 6. do 14. 9. 2020) (128,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky MŠ, ZŠ s MŠ Hermanovce – prihlásiť sa do 31. 7. (1.kolo) a do 20. 8. 2020 (2.kolo) (zverej. od 19. 6. do 20. 8. 2020) (186,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie strojárske v Strednej odbornej škole technickej v Prešove – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 10. 6. do 14. 8. 2020) (140,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie elektrotechnické v Strednej odbornej škole technickej v Prešove – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 10. 6. do 14. 8. 2020) (140,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie strojárske SOŠ technická Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 9. 6. do 14. 8. 2020) (140,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie elektrotechnické SOŠ technická Prešov – prihlásiť sa do 14. 8. 2020 (zverej. od 9. 6. do 14. 8. 2020) (140,4 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre druhý stupeň ZŠ aprobácia BIO, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,3 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa pre prvý stupeň ZŠ, ZŠ Toporec – prihlásiť sa do 21.08.2020 (zverej. od 30.04.2020 do 21.08.2020) (203,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa 2. stupňa ZŠ - apr. ANJ - ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – žiadosti doručiť do 31. 8. 2020 (zverej. od 16. 4. 2020 do 31. 8. 2020) (424,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa MAT, BIO, ZŠ Toporec – od 1. 9. 2020 (zverej. od 8. 10. 2019 do 1. 9. 2020) (203,5 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk