Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Pracovné príležitosti


:


Žiadne.
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy, Školská 255/6, Spišský Štvrtok – prihlásiť sa do 16. 10 2020 (zverej. od 17. 9. do 16. 10. 2020) (323,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vychovávateľa ŠKD, ZŠ Jakubovany – prihlásiť sa do 22. 9. 2020 do 13:00 hod. (zverej. od 17. 9. do 22. 9. 2020) (209,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa pre 2. stupeň ZŠ ( SJaL), ZŠ Komenského 2, Svit – prihlásiť sa do 20. 9. (zverej. od 17. 9. do 20. 9. 2020) (126,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v MŠ Ihľany – prihlásiť sa do 22. 10. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 17. 9. do 22. 10. 2020) (442,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa strednej školy v aprobácii telesná výchova, Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa strednej školy v aprobácii špeciálna pedagogika, Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,2 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných stavebných predmetov , Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných predmetov pre drevársky odbor, Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,3 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy spracúvanie dreva , Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - murárske práce , Odborné učilište internátne, Šrobárova 20, Poprad – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 16. 9. do 30. 9. 2020) (239,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského psychológa v Základnej škole, Československej armády 22, Prešov – prihlásiť sa do 17. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 17. 9. 2020) (361,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta, ZŠ, Matice slovenskej 13, Prešov prihlásiť sa do 18. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 18. 9. 2020) (341,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta, ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné – prihlásiť sa do 18. 9. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 16. 9. do 18. 9. 2020) (206,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste majstra odbornej výchovy - zameranie autoopravárenstvo v Strednej odbornej škole dopravnej, Konštantínova 2, Prešov – prihlásiť sa do 18. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 18. 9. 2020) (175,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Špeciálnej základnej školy, Mierová 166/171, Svit – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 28. 9. 2020) (227,8 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Spojenej školy internátnej, Levočská 24, Stará Ľubovňa – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 (zverej. od 16. 9. do 28. 9. 2020) (216,2 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste špeciálneho pedagóga v ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami - prihlásiť sa do 21.09.2020 do 15:00 hod. (zverej. od 14.09.2020 do 21.09.2020) (214,7 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Rokytove – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 10. 9. do 28. 9. 2020) (558,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa MŠ v Ostrovanoch – prihlásiť sa do 25. 9. 2020 do 14:00 hod. (zverej. od 10. 9. do 25. 9. 2020) (368,8 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľa odborných strojárskych predmetov v Strednej odbornej škole remesiel a služieb v Poprade – prihlásiť sa do 16. 9. 2020 (zverej. od 10. 9. do 16. 9. 2020) (229,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v Základnej škole s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok – prihlásiť sa do 28. 9. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 10. 9. do 28. 9. 2020) (159,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste asistenta učiteľa v Materskej škole v Tatranskej Lomnici – nástup 1. 10. 2020 (zverej. od 10. 9. do 28. 9. 2020) (38,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga, ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 10. 2020 (zverej. od 8. 9. do 30. 9. 2020) (492,1 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste sociálneho pedagóga, ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 10. 2020 (zverej. od 8. 9. do 30. 9. 2020) (483,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta, ZŠ s MŠ, Stráne pod Tatrami – nástup od 1. 10. 2020 (zverej. od 8. 9. do 30. 9. 2020) (490,3 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa materskej školy v obci Uzovce - prihlásiť sa do 25. 9. 2020 (zverej. od 4. 9. do 25. 9. 2020) (74,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školského špeciálneho pedagóga v Základnej škole Široké - prihlásiť sa do 18. 9. 2020 (zverej. od 4. 9. do 18. 9. 2020) (215,7 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk