Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom mieste psychológa, špeciálneho pedagóga alebo sociálneho pedagóga v MŠ Varhaňovce – prihlásiť sa do 26. 10. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 20. 10. do 26. 10. 2020) (290,3 kB) pdf
Informácia o 2 voľných miestach pedagogických asistentov v MŠ Varhaňovce – prihlásiť sa do 26. 10. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 20. 10. do 26. 10. 2020) (290,5 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste učiteľky pre predprimárne vzdelávanie v Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Prešove – prihlásiť sa do 6. 11. 2020 (zverej. od 14. 10. do 6. 11. 2020) (222,6 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste školníka SPŠE Prešov – prihlásiť sa do 26. 10. 2020 do 14:30 hod. (zverej. od 14. 10. do 26. 10. 2020) (46,4 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste sociálneho pedagóga v MŠ Ihľany – prihlásiť sa do 22. 10. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 14. 10. do 22. 10. 2020) (340,0 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov ZŠ Sibírska 42, Prešov a ABC CVČ Októbrová 30, Prešov - prihlásiť sa do 26.10.2020 do 13:00 hod. pre ZŠ Sibírska a do 27.10.2020 do 13:00 hod. pre ABC CVČ Októbrová (zverej. od 14.10.2020 do 27.10.2020) (242,6 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Kobyly – prihlásiť sa do 29. 10. 2020 do 14:00 hod. (zverej. od 9. 10. do 29. 10. 2020) (736,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste pedagogického asistenta v MŠ Žehňa – prihlásiť sa do 20. 10. 2020 do 12:00 hod. (zverej. od 9. 10. do 20. 10. 2020) (386,5 kB) pdf
Výberové konanie na miesto riaditeľa ZŠ Rovné – prihlásiť sa do 20. 10. 2020 (zverej. od 5. 10. do 20. 10. 2020) (92,0 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga, ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami – prihlásiť sa do 20. 10. 2020 do 15:00 hod (zverej. od 25. 9. do 20. 10. 2020) (214,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste špeciálneho pedagóga v MŠ Ihľany – prihlásiť sa do 22. 10. 2020 do 15:00 hod. (zverej. od 17. 9. do 22. 10. 2020) (442,2 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk