Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ odborných geodetických predmetov, SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné - prihlásiť sa do 9.12.2020 (zverej. od 25.11.2020 do 9.12.2020) (323,0 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľ anglického jazyka, SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné - prihlásiť sa do 9.12.2020 (zverej. od 25.11.2020 do 9.12.2020) (169,8 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste učiteľa so špeciálnou pedagogikou mentálne postihnutých v Základnej škole s materskou školou Stráne pod Tatrami - prihlásiť sa do 26.11.2020 (zverej. od 25.11.2020 do 26.11.2020) (195,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školský psychológ, ZŠ, Kukučínova ulica 106, Vranov nad Topľou - prihlásiť sa do 30.11.2020 (zverej. od 24.11.2020 do 30.11.2020) (291,1 kB) pdf
Informácia o voľnom pracovnom mieste školského špeciálneho pedagóga v ZŠ v obci Červenica pri Sabinove - prihlásiť sa do 26.11.2020 (zverej. od 20.11.2020 do 26.11.2020) (135,3 kB) pdf
Informácia o voľných pracovných miestach školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa v Základnej škole, Mlynská 697/7, Stropkov - prihlásiť sa do 30.11.2020 (zverej. od 16.11.2020 do 30.11.2020) (403,9 kB) pdf
Výberové konanie na obsadenie miest riaditeľov Centra pedagog.-psycholog. poradenstva a prevencie, Štefánikova 8, Bardejov a Centra pedagog.-psycholog. poradenstva a prevencie, Partizánska 1057, Snina - prihlásiť sa do 26.11.2020 (zverej. do 26.11.2020) (882,9 kB) pdf
Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu školský psychológ a asistent učiteľa, Cirkevná spojená škola, Švermova 10, Snina – prihlásiť sa do 1.12.2020 (zverej. od 10.11.2020 do 1.12.2020) (452,9 kB) pdf
Informácia o voľnom mieste vedúcej školskej jedálne v Spojenej škole internátnej, M. R. Štefánika 140, Vranov nad Topľou - prihlásiť sa do 31. 12. 2020 (zverej. od 23. 10. do 31. 12. 2020) (291,1 kB) pdf
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Oznámenie pre školy a školské zariadenia - informácie o voľných pracovných miestach zasielajte na zverejnenie na mailovú adresu : oupo-skolstvo@minv.sk