Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Pracoviská

Okresný úrad Levice

ul. Rozmarínová 4

934 01 Levice

e-mail: podatelna.lv@minv.sk 

Telefón   096132 2001Fax

   036/6222 502

 

Pracovisko Šahy Okresného úradu Levice

Hlavné námestie 1

93601 Šahy

e-mail:  spsahy.lv@minv.sk 

Telefón

   036/7411050    

Fax   036/7411050

 

 

Pracovisko Želiezovce Okresného úradu Levice

SNP 2

93701 Želiezovce

e-mail:  spzeliezovce.lv@minv.sk

Telefón   036/7711268

 

 

Sídlo Katastrálneho odboru Okresného úradu Levice

Komenského 24

934 01 Levice

e-mail: ok.lv@minv.sk

Telefón   096132 2080