Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2020, streda
 

Pracoviská

PRACOVISKO HUMENNÉ
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Telefón 057/7704211

 podatelna.he@minv.sk

 

 

    

PRACOVISKO MEDZILABORCE (budova Mestského úradu, prízemie, č.dv. 2)
Mierová 4, 068 01 Medzilaborce


Odbor všeobecnej vnútornej správy (utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod)

Telefón 0961 805 719
 ovvs.he@minv.sk 


Pozemkový a lesný odbor
 (streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.)

Telefón 0961 805 719
 plo.he@minv.sk 


Odbor živnostenského podnikania
 (štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod)

Telefón 0961 805 719
 ozp.he@minv.sk 

 

 

 

 

PRACOVISKO SNINA
Partizánska 1057, 069 01 Snina

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Telefón 057/7621276
 tomas.kirnak@minv.sk, ales.mitro@minv.sk


Odbor živnostenského podnikania


Telefón 057/3100411
 marian.tereba@minv.sk 


Pozemkový a lesný odbor

 

Telefón

 057/7860372, 057/3100413
 plo.he@minv.sk Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií


Telefón 057/3100412
 jaroslav.matis@minv.sk