Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. február 2020, streda
 

pracovisko Archív Čadca

O nás:

V archíve sú uložené archívne dokumenty subjektov s okresnou a nižšou pôsobnosťou. Podľa súčasného územného členenia archív spravuje dokumenty z okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Archív má študovňu s kapacitou 4 miest, na štúdium je potrebné vopred sa ohlásiť -telefonicky, mailom alebo osobne. Využívanie archívnych dokumentov na bádateľské i správne účely sa riadi príslušnými právnymi predpismi /napr. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, v znení neskorších zmien, zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien/

 

Dôležité odkazy

 

  • Správy o činnosti Štátneho archívu v Bytči pobočky v Čadci

Informatívny sprievodca

 

    • Služby pre verejnosť: pondelok až štvrtok 8,00 - 15,30 hod.

 

Dôležité oznamy