Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

pracovisko Archív Martin

O nás :

Úlohou archívu je preberať, ochraňovať, odborne a vedecky spracovávať a sprístupňovať archívne dokumenty z regiónu Martin a Turčianske Teplice. Archív poskytuje správne informácie pre občanov a inštitúcie na základe písomnej žiadosti.

PRÍSTUP K DOKUMENTOM :

Bádateľom je umožnené študovať archívne dokumenty v dvoch študovniach archívu. Bádateľ je povinný vyplniť si bádateľský list pri prvej návšteve a tiež pri zmene témy štúdia.

 

Dôležité odkazy

Služby pre verejnosť:

      pondelok až štvrok 8,00 - 15,00 hod.

 

Dôležité oznamy

 

Upozornenie

 

 V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike sú bádateľna Štátneho archívu v Žiline so sídlom v Bytči ako aj bádateľne pracovísk archívu zatvorené až do odvolania.

 Prevádzka štátnych archívov na úseku podávania žiadostí a poskytovania informácií bude fungovať v obmedzenom režime. Z dôvodu obmedzenia priameho kontaktu na minimum, žiadame verejnosť, aby pri podávaní žiadostí preferovala elektronickú komunikáciu prostredníctvom e-mailov: archiv.za.mt@minv.sk alebo žiadala o informácie telefonicky. Telefonické kontakty, ako aj ďalšie informácie, sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (http://www.minv.sk/?archivy a http://www.minv.sk/?statne-archivy).

 Prevádzka podateľní archívov bude každý pracovný deň od 8:00 do 11:00 hodiny.   

V nevyhnutnom prípade, ak bude potrebný vstup do objektu štátneho archívu kontaktujte nás na tel. č. 043/ 4134123.