Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. december 2018, Štvrtok
 

Pracovisko Archív Veľký Krtíš

O nás:

Štátny archív s regionálnou pôsobnosťou na území okresu Veľký Krtíš. Spravuje archívne fondy z územia bývalého okresu Modrý Kameň do r. 1960 a od r. 1968 okresu Veľký Krtíš. 

PRÍSTUP K DOKUMENTOM:

Prístup k archívnym dokumentom upravuje zákon NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona. Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Veľký Krtíš umožňuje prístup k archívnym dokumentom vyhotovovaním odpisov, výpisov, potvrdení, kópií, štúdiom a verejným vystavovaním archívnych dokumentov. Prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti

 

Dôležité odkazy

Služby pre verejnosť:

Pondelok až štvrtok: 8.00 – 15.00 hod.

Piatok:  nestránkový deň

 

Dôležité oznamy

V dňoch 27.-31.12.2018 bude bádateľňa Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Veľký Krtíš zatvorená z organizačno-technických dôvodov.