Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

pracovisko Archív Vranov nad Topľou

Územná pôsobnosť archívu :

Štátny archív v Prešove pracovisko Archív Vranov nad Topľou preberá do svojej archívnej starostlivosti archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti štátnych orgánov, samosprávnych orgánov, právnických osôb alebo významných fyzických osôb miestneho spoločenského života, ktoré majú sídlo a prevažne pôsobia v územnom obvode archívu – v okrese Vranov nad Topľou.

 

 

 

Dôležité odkazy

 

Úradné hodiny: Pondelok - Štvrtok od 8,00 do 15,00 hod.

Bádateľňa : Pondelok - Štvrtok od 8,00 do 14,30 hod.

Piatok exkurzie, školenia

 

 

Dôležité oznamy

V zmysle metodického usmernenia Ministerstva vnútra SR SVS-2020/004513-018 zo dňa 13.03.2020 Vám oznamujeme, že:
- bádateľňa archívu je uzatvorená do odvolania;
- osobná komunikácia s klientom je zrušená;
- nevyhnutné osobné podanie je možné realizovať v čase 8,00-11,00hod.