Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Pracovné príležitosti


:


Obec Rovinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa „Základnej školy Rovinka“
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 08. 11. 2018

Obec Kaplna vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Kaplna 174, 900 84 pošta Báhoň
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 07. 11. 2018

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky v školách: 1) Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvü Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, Bratislava, 2) Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava, 3) Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava, 4) Gymnázium Karola Štúra, Námestie Slobody 5, Modra, 5) Gymnázium, Senecká 2, Pezinok.
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 12. 10. 2018

Okresný úrad Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa 1. Spojená škola internátna, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 2. Spojená škola, Mokrohájska 3, 844 13 Bratislava 3. Špeciálna základná škola s materskou školou, Nevädzová 3, 821 01 Bratislava 4. Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 831 01 Bratislava
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 21. 09. 2018

Bratislavský samosprávny kraj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky v školách: 1) Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábr. 5, Bratislava, 2) Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, Bratislava, 3) Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava, 4) Stredná odborná škola elektrotechnická, Rybničná 59, Bratislava, 5) Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, Bratislava.
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 19. 09. 2018

Obec Veľké Leváre vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Melíškova 650, 908 73 Veľké Leváre
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 19. 09. 2018

Obec Kaplna vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Kaplna 174, 900 84 pošta Báhoň
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 10. 09. 2018

Obec Nová Dedinka vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Hlavná 49, Nová Dedinka
Okresné úrady / BRATISLAVSKÝ KRAJ / Bratislava / Školstvo / Pracovné príležitosti, 10. 09. 2018

«  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

Minister

Roman Mikulec
ROMAN MIKULEC je ministrom vnútra od 21. marca 2020.

» viac informácií 

Fotogalérie